Relasjonsbygging i virituelle team

Man kan ikke snakke om effektiv teamledelse i dag uten å komme inn på virtuelle eller hybride team, altså team som ikke sitter sammen fysisk i hverdagen. Men er det ikke de samme prinsippene som gjelder for godt teamsamarbeid enten vi sitter på kontoret eller hjemme? La oss se hva forskerne sier.

Man kan ikke snakke om effektiv teamledelse i dag uten å komme inn på virtuelle eller hybride team, altså team som ikke sitter sammen fysisk i hverdagen. Men er det ikke de samme prinsippene som gjelder for godt teamsamarbeid enten vi sitter på kontoret eller hjemme? La oss se hva forskerne sier.

Skal bli ledende for grønn omstilling

Fra venstre, Lillian Røstad, Managing Director Business Consulting i Sopra Steria, Øyvind Vederhus, byråleder Footprint, Beate Nossum, gründer av Footprint, Kjell Rusti, administrerende direktør Sopra Steria, samt Christopher Mortensen, gründer av Footprint.

Digitalisering og bærekraft er to megatrender. Når det anerkjente klimabyrået Footprint og Sopra Steria nå slår seg sammen, har de som ambisjon om å bli ledende i Norge på bærekraftrådgivning. Sammen vil de bidra til at norske virksomheter klarer å nå klimamålene frem mot 2030. – Vi vet at den grønne omstillingstakten må økes kraftig […]

Satser på strategi og organisasjonsutvikling

Ståle Bråtebekken, leder for strategi og organisasjonsutvikling i AC

For første gang er The Assessment Company (AC) med i Konsulentguidens undersøkelse innen Management Consulting, som vi publiserer på tiende året.

Ståle Bråtebekken, leder for strategi og organisasjonsutvikling i AC

For første gang er The Assessment Company (AC) med i Konsulentguidens undersøkelse innen Management Consulting, som vi publiserer på tiende året.

Er Lean Startup nyttig?

Av: Per-Egill Frostmann Lean Startup metoden er blitt et svært populært og mye brukt verktøy for gründere (entreprenører ) som bygger nye virksomheter. Lean Startup, som har tette bånd til agil produktutvikling og produksjon, er kanskje ikke så nyttig for mange startups som det umiddelbart kan virke som. Et ganske nytt studie spør om metodikken […]

Ny konsulent hos Varde Hartmark

Harald har flere års erfaring som kommunikasjonsrådgiver fra kommunikasjonsbyrå. Han har bred erfaring innen kommunikasjonsfaget og har blant annet bistått kunder innen PR og medierådgivning, krisekommunikasjon, finansiell kommunikasjon, strategisk kommunikasjon og innholdsproduksjon. Han har solid kjennskap til det norske medielandskapet og har erfaring med mediehåndtering for en rekke bransjer.

Hvordan har pandemien preget konsulentbransjen?

På vei ut av pandemien har vi spurt konsulentkjøpere om hvordan Covid-19 har påvirket deres konsulentkjøp – hvordan ser konsulentselskapenes verden ut post-covid?

På vei ut av pandemien har vi spurt konsulentkjøpere om hvordan Covid-19 har påvirket deres konsulentkjøp – hvordan ser konsulentselskapenes verden ut post-covid?

Tromsøscenarione

Tromsø har store muligheter for å komme styrket ut av det grønne skiftet. De må vinne 5 kamper.

Tromsø har store muligheter for å komme styrket ut av det grønne skiftet. De må vinne 5 kamper.

Norske konsulenthus vant storavtale i EU-systemet

SopraSteria og PwC skal sammen levere rådgivnings- og konsulenttjenester til EUs institusjoner og organisasjoner over hele Europa.

SopraSteria og PwC skal sammen levere rådgivnings- og konsulenttjenester til EUs institusjoner og organisasjoner over hele Europa.

Undersøkelse for konsulentkunder

Konsulentguiden har levert rapporten Management Consulting siden 2013 – der vi måler pulsen på markedet årlig. I den forbindelse så har vi en spørreundersøkelse. Kravet for å svare er at du har benyttet konsulenter innen Management Consulting/bedriftsrådgivning det siste året. Svar på undersøkelsen å bli med i trekningen av 3 gaverkort á Kr 500.- fra […]

Rapport – Management Consulting 2022

Konsulentguiden har startet arbeidet med årets rapport innen Management Consulting, som også tjener som underlag til årets Konsulentpris der vi samarbeider med Virke.

Frist for bestilling av full benchmark er 7 februar, da vi starter datainnsamlignen. Pr. i dag er det 28 sentrale selskaper som er med i undersøkelsen.

Konsulentguiden har startet arbeidet med årets rapport innen Management Consulting, som også tjener som underlag til årets Konsulentpris der vi samarbeider med Virke.

Frist for bestilling av full benchmark er 7 februar, da vi starter datainnsamlignen. Pr. i dag er det 28 sentrale selskaper som er med i undersøkelsen.