Gode tider i bransjen

Nathalie Eyde Warembourg, bransjeleder rådgiving i Virke.

Rådgivningsbransjen melder om gode tider og forventninger om god markedsituasjon i tiden fremover, viser medlemsundersøkelse fra Virke.

 

 

I Virkes medlemsundersøkelsen for Q3 viser det seg at det er fortsatt krevende tider for mange. Perioden har vært preget av økt prisstigning og øke rentekostnader, men situasjonen er på mange måter todelt. Totalt oppgir 41 prosent at de har en god markedssituasjon nå mens 25 prosent rapporterer om en dårlig markedssituasjon:

– Over 8 av 10 i bedriftsrettet tjenesteyting melder om ok eller gode tider og at den vil forbli slik eller bli bedre fremover. Disse virksomheter, med blant annet rådgivning og teknologi næringer, utmerker seg i positiv forstand med hensyn til lønnsomhet og likviditetssituasjon, og de klarer å drive med overskudd, sier Nathalie Eyde Warembourg, bransjeleder rådgiving i Virke.

­– Er det andre bransjer enn rådgiving/ teknologi som utmerker seg positivt?

­– Det er generelt bedriftsrettet tjenesteytende næringer som har bedre tider ifølge vår undersøkelse fra Q3. Her kan vi også nevne finans og aktiv helse, hvor siste nevnt utpeker seg spesielt positivt i forhold til Q2, sier Warembourg.

 

­– Hvilke eksterne faktorer er det som påvirker bransjen mest?

­– Undersøkelsen understreker at det er flere forhold som påvirker fremtiden til medlemmene våre. Totalt er det flest, 6 av 10 som fremhever at innkjøpspriser påvirker fremtidsutsiktene. Dette gjelder et bredt spekter av bransjer, men er spesielt viktig for medlemmer innen handel.
For bedriftsrettet tjenesteyting er det spesielt endringer i skatter og avgifter, politiske rammebetingelser samt tilgang på arbeidskraft som i størst grad påvirker fremtidsutsiktene.

 

­– Hvordan ser bemanningssituasjonen ut for selskapene som har deltatt i undersøkelsen?

 

­– For medlemmene våre innen bransjesatsing Virke Vekst som organiserer 2500 virksomheter og representerer 35.000 arbeidsplasser innenfor teknologi, rådgivning og finans, ser vi at den positive markedssituasjonen påvirker synet på bemanning. Disse virksomheter har større tro på økt bemanning både de neste seks og 12 måneder i Q3 sammenlignet med Q2. Dette er ikke en tendens vi ser i handel og husholdningsrettet tjenesteyting akkurat nå. Det blir spennende å se utvikling når undersøkelsen for Q4 foreligger.

­Hva gjør Virke for å bistå bransjen?

Nathalie Eyde Warembourg, bransjeleder rådgiving i Virke

–Virke deltar i det norske trepartssamarbeidet om å utvikle rammevilkårene i norsk arbeidsliv. Vårt mål er at våre medlemmer skal ha de beste forutsetninger å jobbe under. Våre medlemmers kamper er våre kamper. Det er særlig fire områder som vi prioriterer; like konkurransevilkår, bærekraftig omstilling hvorav innovasjon og digitalisering, skatt- og avgiftspolitikk samt et seriøst arbeidsliv.

Når det gjelder saker som bransjen er spesielt opptatt av så bruker vi mye tid på den økte arbeidsgiveravgiften inn mot årets og neste års statsbudsjett. Selv om innslagspunktet er hevet så er det tydelig at en slik kompetanseskatt svekker bedrifters evne til å tiltrekke seg kompetente hoder. Å få til en bred koalisjon med aktører i arbeidslivet og på Stortinget mot den midlertidige økningen er viktig for oss i tiden fremover.

Vi følger nøye med på de nye innleiereglene og andre endringer i arbeidsmiljøloven samtidig som vi prioriterer inkludering av flere i arbeidslivet. I tillegg er det stort behov for økt kompetanse, og vi nøye overvåker utviklingen innen det nye digitaliseringsdepartementet. Virke har lenge argumentert for behovet av en dedikert statsråd for digitalisering og mener at arbeidsmetodikken til et slikt departement bør modelleres på de i næringslivet som har lykkes med digitalisering. Våre medlemmer sitter på verdifull kompetanse som de kan bidra med på dette området. Vi følger også med på anskaffelsesutvalget og aktivt engasjerer medlemmene for å kunne tilføre konstruktive innspill til forbedring av offentlige anskaffelsesprosesser.

About the author

Related Posts