Fremtidens arbeidsplass – som hjemme!

–Vi ønsket å skape en arbeidsplass som imøtekom behovet til hvert enkelt unike individ, sier Daniela M Hamborg, ansvarlig for «Future of Work»-initiativet i EY Norge.

Foto: Gatis Rozenfelds

–Arbeidsplassen er ikke lenger bare et sted hvor du kommer for å gjøre jobben din. Arbeidsplassen er sted hvor man kommer for å møte kollegaer, skape kultur og samarbeider om å skape de beste resultatene. Fremtidens arbeidsplass tar ikke bare hensyn til bedriftens mål, men også arbeidstakernes personlige mål. Det er ikke lenger slik at «one size fits all», spørsmålet er hvordan vi kan skape arbeidsplasser som imøtekommer behovene til hvert enkelt unike individ, sier Daniela M Hamborg.

Daniela M Hamborg er ansvarlig for «Future of Work»-initiativet i EY Norge og har vært prosjektleder for flytting av EY fra Bjørvika til Stortorvet i Oslo. Gjennom sin ekspertise på REFM, strategi og implementering har Daniela hatt ansvaret med å skape en eksepsjonell arbeidsplass.

–Har du klart det? Å skape en eksepsjonell arbeidsplass?
–Med en ryggsekk full av verktøy, har vi også brukt disse på oss selv, sier Daniela.
–Og, ja jeg tror vi har klart å knekke kode med å skape en arbeidsplass der folk har lyst til å være, vi har doblet tilstedeværelsen hos de ansatte etter flyttingen.
Under pandemien lærte vi viktigheten av å ha det koselig hjemme, og det er denne følelsen om å være hjemme, har vi forsøkt å gjenskape på de nye kontorene.
Med utsikt til Domkirken i Oslo inneholder de nye lokalene alt fra sykkelspa, utlån av treningstøy, treningssenter, 360 grader terrasse rundt bygningen, kafeteria inne, restaurant ute og velværerom. Her skal alle føle seg hjemme:

Foto: Gatis Rozenfelds

–Pandemien lærte oss at en hybrid arbeidshverdag kan fungere. Dagens kontorlandskap bør derfor ha stor fleksibilitet. Vår visjon var å stimulere til økt samarbeid. Ingen har faste plasser, det skal være et pulserende landskap, men også med mulighet til å trekke seg tilbake.

Bryter ned siloer
De nye lokalene består av totalt fem bygninger som tidligere blant annet har huset Kreditkassen. Prosjektet begynte før pandemien, drevet av vekstambisjoner og en nødvendig flytting etter kontraktsutløp i Bjørvika. Daniela M Hamborg understreker at målet med prosessen var å bryte ned siloer og skape et arbeidsmiljø preget av samarbeid på tvers av avdelinger.
Utfordringene i Bjørvika var betydelige, med en infrastruktur som ikke passet EYs behov. Dette førte til et behov for omstrukturering for å tilpasse seg både teknologiske krav og et ønske om tettere samarbeid mellom avdelingene.

–EY ønsker å være i sentrum, sier Hamborg, og legger til at kontoret skal være et sted hvor verdier skapes. Med en lav gjennomsnittsalder og de fleste ansatte som bor i nærheten av sentrum, var det avgjørende å tilpasse lokalene til konsulentenes behov i 2024.

Teknologitilpasning og fremtidig arbeidsmodell
Den teknologiske tilpasningen har også vært en sentral del av EYs strategi. Den tidligere bygningen manglet tilpasning til dagens teknologi og besto av landskapskontorer, noe som førte til et behov for ny bygning som var bedre tilpasset moderne krav.

EY ser på fremtidens arbeidsplass som en hybrid modell som bygger på det ultimate: Ingen begrensninger.

–Flyttingen til Stortorvet har doblet tilstedeværelsen på kontoret, sier Daniela M Hamborg, leder for strategiområdet fremtidens arbeidsplasser i EY. Foto: EY

–Våre ansatte kan jobbe hvor de vil, når de vil, understreker Hamborg. Denne tilnærmingen utfordrer tradisjonelle tidssoner og åpner opp for en mer fleksibel arbeidsdag.
EY ønsker å være en pioner i tilpasningen av arbeidsplasser i Norge. Ved å legge vekt på innovasjon, fleksibilitet og samarbeid, har selskapet selv skapt et inspirerende miljø for dagens moderne arbeidskraft.
Daniela M Hamborg konkluderer med at et slikt prosjekt handler om lederskap og en tillitsbasert kontrakt med teamet. Å skape en atmosfære der ansatte føler seg hjemme, men samtidig opprettholde produktiviteten, er nøkkelen til å lykkes.

About the author

Related Posts