IT Trender 2023

 I en undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av Konsulentguiden så har vi spurt kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT hvilke trender som blir relevante for deres virksomhet i 2023.

Du kan lese mer om årets IT-trender her:

Bærekraft og konsulentkjøp

 

Nye undersøkelser viser at bærekraft er avgjørende del av kjøpskriteriene når kunden skal foreta større kjøp, men at dette ikke har blitt like mye prioritert fra leverandørene – foreløpig.

Management Consulting 2023

I denne rapporten kunn vi blant annet avsløre at: I den kommende perioden har 22.3 % av respondentene oppgitt “digitalisering av virksomheten /
transformasjon” som det mest aktuelle tjenesteområdet. Dette etterfulgt av “ledelsesutvikling, personutvikling
og personalledelse” og “innsikt, analyse og data” med hhv. 19.3 % og 18.9 %.

Les:
Management 2022 sammendrag