Toppledere tror på et bedre 2024 enn 2023

– Norske virksomheter kjenner nå på kroppen hvor krevende det er å skape verdier som varer. Da gjelder det å ta noen modige valg som kan snu barrierer til muligheter, sier administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

– Det gjelder å ta modige valg som kan snu barrierer til muligheter, og ikke legge prestisje inn i beslutninger, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

 

Blant verdens toppledere mener 45 prosent at verdensøkonomi-veksten vil avta neste år, mot rekordhøye 73 prosent som mente det samme i fjor, viser den årlige undersøkelsen PwC Global CEO Survey. 55 prosent av de norske topplederne tror det blir nedgang i verdensøkonomien.

Det er flere enn i fjor som tror på bedring. Fortsatt er det over halvparten av norske toppledere som tror at veksten i verdensøkonomien vil forverre seg neste år.

– Norske virksomheter kjenner nå på kroppen hvor krevende det er å skape verdier som varer i urolige tider. Endringstempoet vi står i nå har vi ikke stått i tidligere. Det krever mye av dagens ledere, blant annet må vi forstå hvordan menneskelig adferd påvirkes og teknologi påvirker. Da gjelder det å ta noen modige valg som kan snu barrierer til muligheter, og ikke legge prestisje inn i beslutninger, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Fire av fem tror kunstig intelligens vil føre til dårligere cybersikkerhet det neste året

84 % av de norske topplederne mener KI medfører cyberrisko det kommende året, og de er mer bekymret enn verdens toppledere for de kortsiktige konsekvensene av KI. Cyberrisiko kan være:

  • Data på avveie og brudd på GDPR
  • Massedistribusjon av angrepskode/ransomware
  • Skreddersøm av phishing-mailer som er mye mer effektivt med generativ AI
  • Manipulering av data som fører til at språkmodellene gir feil utdata

Sju av ti tror egne driftsinntekter vil øke. Seks av ti mener de kan fortsette som før.

Flere norske toppledere tror på et bedre 2024 enn 2023. Likevel er det fortsatt 48 prosent av de spurte som tror at veksten i norsk økonomi vil forverre seg neste år, 30 prosent tror det blir en bedring, mens resten tror det blir som nå.

Sju av ti norske toppledere tror egne driftsinntekter vil øke de neste 12 månedene.

Norske toppledere er også spurt om bedriften deres kan være økonomisk levedyktig om de fortsetter i samme retning som i dag. 34 prosent svarer at de må omstille seg innen ti eller færre år. 66 prosent svarer at de tror de vil overleve mer enn ti år om de fortsetter som i dag.

– Norske virksomheter kjenner nå på kroppen hvor krevende det er å skape verdier som varer. Da gjelder det å ta noen modige valg som kan snu barrierer til muligheter, sier administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen.

Fakta PwCs CEO Survey:

54 % av de norske topplederne tror den økonomiske veksten i verden (BNP) vil avta de neste tolv månedene

45 % av de globale topplederne tror veksten i BNP vil avta de neste tolv månedene

66 % tror bedriften vil være levedyktig om ti år om de fortsetter som før. Mindre bedrifter er mer usikre.

70 % av de norske lederne tror egne driftsinntekter vil øke de neste 12 månedene

56 % mener teknologi vil endre måten bedriften sin leverer verdi

35 % av norske toppledere sier de er svært/ekstremt eksponert for makroøkonomisk usikkerhet

30 % av norske toppledere sier de er svært/ekstremt eksponert for inflasjon

25 % av norske toppledere sier de er svært/ekstremt eksponert for cyberhendelser

89 % av de norske topplederne svarer at de har kommet langt med å bli mer energieffektiv

75 % av de globale topplederne svarer at de har kommet langt med å bli mer energieffektiv

84 % av de norske topplederne mener KI gir økt risiko for sikkerhetsbrudd.

 

 

Related links

About the author

Related Posts