– Viktigst å være ærlig!

Helene Bamrud, partner og nordiske leder av bærekraftstjenester i EY og Ann-Kristin Lie Waag, partner og leder av EY Nordic Risk Consulting. Foto: Konsulentguiden

Det viktigste med bærekraftrapportering er å være ærlig og redelig – ikke pynt på kaka, mener Helene Bamrud, partner og nordiske leder av bærekraftstjenester i EY og Ann-Kristin Lie Waag, partner og leder av EY Nordic Risk Consulting.

– Hvilke risikoer løper virksomheter hvis de ikke tar omstilling på alvor?

 

 

– Hensikten med CSRD er å stimulere virksomhetene til å bli mer bærekraftige, sier Helene Bamrud.  Helene Bamrud er ekspert på de problemstillingene som bedriftene nå står overfor med hensyn til bærekraftsrapportering.

– Det er per i dag umulig å få korrekte tall, men det er viktig å starte arbeidet allerede nå. Per nå er det cirka 50.000 bedrifter (i hele EU) som må få rapporteringen implementert inn i sin virksomhet i løpet av 2025. De største selskapene på børs må levere slik rapportering allerede fra 2024.

– Frivillig rapportering slik det har vært til nå, har dessverre ikke gitt den effekten man ønsker. Det nye direktivet, som er lovpålagt, er forventet å gi reell bærekraftig endring og utvikling.

 

Med det det nye direktivet får også revisorene mer å gjøre, som i tillegg til finansiell revisjon også må revidere bærekraft.

Det nye direktivet, som er på over 300 sider og har over 1000 KPIer: Det er umulig å levere på alle parametere og ingen har erfaring per nå, sier Bamrud.

Helene Bamrud, partner og nordiske leder av bærekraftstjenester i EY og Ann-Kristin Lie Waag, partner og leder av EY Nordic Risk Consulting.
Foto: Konsulentguiden

Like stor endring som da internett kom

–De fleste selskapene trenger ekstern bistand til dette systemskiftet som kanskje er den største endringen som har skjedd i senere tid. Man kan sammenlikne det med som skjer nå som det som skjedde da internett kom, såpass stor er endringen, sier Ann-Kristin Lie Waag.

–De av selskapene som ikke klarer å omstille seg til den nye modellen, vil snart miste både kontrollen og markedsandeler.

Dette er ikke lenger et spørsmål om omdømme, men om virksomheten faktisk har livets rett. Et spørsmål som hele verdikjeden nå må stille seg, er om de klarer å omstille seg, sier Lie Waag.

 

Norge er kommet svært langt på enkelte områder innen bærekraft og det at nå offentlig innkjøp vekter bærekraft 30 prosent i innkjøp vil være en av elementene som vil bidra til raskere transformasjon.

 

–Det er i den perioden vi er inne i nå, utrolig viktig å være ærlig og åpen om fakta knyttet til inntekstrømmen. Tiden for grønnvasking er definitivt forbi!

–Husk at ting tar tid, og se mulighetene denne transformasjonen vil gi, er rådene fra Helene Bamrud og Ann-Kristin Lie Waag.

 

 

 

About the author

Related Posts