Hall of fame

Her er en oversikt over Norges beste konsulenter og oppdrag som er kåret som vinnere av Konsulentprisen.

Årets Konsulentpriser 2024 blir delt ut i september 2024

Konsulentprisene er et samarbeid mellom Virke og Konsulentguiden.

Årets Konsulentselskap 2023

Vurderingskriteriene for å vinne årets konsulentselskap var: konsulentenes faglige kompetanse, tjenestenes bidrag til å løse kundenes utfordringer, kompetanseoverføring til kunde og konsulentenes evne til å levere til fastsatte mål.

– Siden oppstarten av Konsulentprisen i 2007 har Sopra Steria ligget i toppskiktet på alle de parameterne Konsulentguiden måler innenfor management consulting og IT-rådgivning, sier juryformann Svcein Stavelin.

I juryen begrunnelse står det at Sopra Steria i en årrekke har vært blant Norges mest fremragende konsulentselskaper, og er ledende innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Sopra Steria, som også har EGGS Design og Sopra Steria Footprint med på laget, bistår norske virksomheter i privat og offentlig sektor med den bærekraftige, grønne omstillingen og digitalisering.

Selskapet har hatt en kraftig vekst, og har nå mer enn 3300 medarbeidere i Norge og en omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Sopra Steria har i flere år blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser.

 

Årets Konsulentoppdrag 2023: Front Leadership

Vinneren ble Front Leadership med sitt lederprogram for Storebrand.

– Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer , Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

Juryen baserer sin begrunnelse på at programmet er basert på transformasjonsledelse som er godt og betryggende fundamentert i forskning og som svaret på hva effektiv og endringsorientert ledelse er. Programgjennomføringen er basert på god vitenskap om hvordan voksene tilegner seg kunnskap.

 

Årets Konsulentselskap 2022: EY

Årets Konsulentselskap blir delt ut på grunnlag av Konsulentguidens undersøkelser av IT og Management Consulting-selskaper. Det er en jury som velger ut finalistene, som deretter vurderes av de ulike konsulentselskapenes over 1000 kjøpere.Undersøkelsen kartlegger kundetilfredshet til de 50 største selskapene innenfor management consulting og IT i Norge.
EY skårer særlig sterkt på de to parametrene: «Konsulentenes faglige kompetanse» og «Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål.»
Selskapet kan spore sine røtter tilbake til 1849. Dagens selskap er et resultat av en lang rekke fusjoner. De to siste var ihhv 1989 (Ernst& Whinney + Arthur Young) og i 2002 da selskapet slo seg sammen med A.Anderson & Co.

Årets Konsulentoppdrag 2022: Sopra Steria – Nytt styringssystem for Aker BP

Dette er et prosjekt på vegne av Aker BP, som ønsket seg et mer brukervennlig styringssystem og en mer desentralisert forvaltning av styringen. Selskapet etablerte derfor høsten 2020 et prosjekt med tre formål:

• Anskaffe og innføre en ny og mer brukervennlig systemplattform

• Restrukturere og presentere styringsinformasjon på en tydeligere måte

• Tydeligere roller og ansvar for prosessforvaltningen

Årets leder 2022: Arne Mjøs i Itera

Den 24 februar i år gikk Russland og Vladimir Putin til et uprovosert angrep på Ukraina. Flere norske selskaper har egne kontorer og ikke minst ansatte som ble sterkt berørt av dette. Årets leder har vært opptatt av å forstå situasjonen til de ansatte og deres familier i dette etterhvert krigsherjede landet. Rett før påske dro han derfor ned til Ukraina for selv å oppleve og kanskje forstå hvordan forholdene var for deres 300 ansatte.

Årets leder har vært tech-grunder siden han etablerte Objectware i 1995 som igjen utgjorde kjernen av Itera ved oppkjøpet i 1998. Itera ble etterhvert børsnotert, årets leder er fremdeles største enkeltaksjonær og aksjen har god utvikling. Under årets leders solide operative ledelse har Itera hatt sterk vekst og god lønnsomhet i en årrekke og har nå mer enn 650 ansatte i 7 land i Europa.

 

Årets Ærespris 2022: Olav Folkestad Bekk

Olav Folkestad var med å etablere et etter hvert ledende konsulentselskap i året 2000, omtrent samtidig som børsene verden over raste i dot.com-kræsjet.I 22 år har Olav Folkestad av æresprisen levert solide resultater til kundene og brukerne. Han har hele tiden vært adm. dir. og selskapet har tjent penger hvert eneste år. Og siden 2005 også økt omsetningen hvert eneste år.

Årets Konsulentoppdrag 2020: EY
Årets konsulentoppdrag er en ny pris og erstatter prisen Årets Konsulent.
Vestland Fylkeskommune utlyste i juli 2020 et oppdrag for å få utarbeidet scenarier for næringslivet i fylket. De ønsket en horisont på 1-3 år (Covid-effekter), på 4-7 år og 15-30 års sikt for hele regionen – både for verdiskaping, sysselsetting og fremtidig kompetansebehov. EY vant konkurransen og gjennom syv uker høsten 2020 støttet de Fylkeskommunen med å utarbeide Vestlandsscenarioene 2020 – et felles kunnskapsgrunnlag for en foretrukket fremtidig næringsutvikling og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Årets Konsulentselskap 2020: IBM
I de siste årene har juryen i Årets Konsulentpriser basert vår avgjørelse på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år IBM til topps i sterk konkurranse med selskapene EY og Rambøll. 

Årets leder og Årets Ærespris 2020For første gang har juryen delt ut Årets leder og Årets Ærespris til en og samme person. prisen ble delt ut til Sverre Hurum som har ledet Bouvet fra rundt null i omsetning til en markedsverdi på 6,5 milliarder kroner.

Konsulentprisen 2018 ble delt ut sammen med Rosingprisen:

Årets konsulent 2018: Wilhelm Otnes, Biot, (tidligere ÅF Technology),  Christian Brødsjø, Promis Qualify og Kolbjørn Njøten, Sogeti.For første gang i alle årene Konsulentprisen er blitt delt ut gikk prisen ikke til en enkeltperson, men til tre nøkkelpersoner i et prosjekt. Vinnerne er et konsulentteam som stod svært sentralt i Avinors utbygging av Gardermoen, det såkalte «T2». Teamet besto av prosjektleder Wilhelm Otnes, Biot, (tidligere ÅF Technology),  Christian Brødsjø, Promis Qualify og Kolbjørn Njøten, Sogeti. Avinors T2 prosjekt ga en fordobling av arealet på Gardermoen og hadde et samlet investeringsvolum på mer enn 12 milliarder kroner. Vinnerteamets oppdrag var et -prosjekt (ORAT). Det handlet om hvordan man tar et utbyggingsprosjekt over i driftsfasen.

Årets Konsulentselskap 2018: Bekk
De siste åtte årene har Konsulentguiden laget rapporter innen management consulting og IT. Bekk har helt siden starten utmerket seg blant de beste. Bekk anses som et av de mest attraktive konsulentselskapene å jobbe i for nyutdannede teknologer. De har en bred kompetanseflate, og jobber tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter hos mange av de største private og offentlige aktørene i Norge, særlig innen bank/finans og statlig sektor.

 

Årets toppleder 2018: Bjørn Ivroth
Bjørn Ivroth har mer enn 30 års erfaring i lederstillinger for CGI, IBM og Accenture. Fra 2012-2014 var han administrerende direktør i CGI Sverige, hvor han ledet omleggingen av virksomheten. I mars 2015 begynte han i Evry med ambisjon om å bidra til å utvikle det til å bli det ledende selskapet innenfor IT-tjenester i Norden. Bjørn Ivroth går nå av med pensjon. Han etterlater seg et selskap i svært god stand og i en god posisjon i markedet. I andre kvartal vokste selskapet med 7,5% i forhold til året før og hadde en omsetning på 3,3 mrd kroner.

Hedersprisen (Rosingakademiets Hederspris) 2018: Arne Føyen
Arve Føyen ble tildelt Hedersprisen i 2018 . Føyen har vært en aktiv pådriver i grenselandet mellom jus og teknologi i en mannsalder. Han har vært en aktiv talsperson i forbindelse med problemstillinger knyttet til GDPR. Han har vært leder av IT-politisk råd i DND siden 2016. Han sitter også i styret i Digital Insight og i Cloud X Services.

 

10-årets beste konsulentoppdrag 2017: Accenture
For Accentures løpende og betydelige bidrag i vår digitale utvikling valgte juryen å  gi Accenture prisen for 10-årets oppdrag:

I 2008 ble Accenture tildelt årets konsulentpris på bakgrunn av sitt arbeid med Altinn. 10 år senere regnes prosjektet fortsatt som et av de mest utfordrende, samtidig mest vellykkede prosjektene i norsk konsulentbransje.

Siden 2008 har mye skjedd. Norge fremstår i dag som blant de digitalt ledende land. Den viktigste grunnen til dette er mulig er at Altinn nå brukes som en plattform for utviklingen av en hel rekke nye tjenester for statens ulike virksomheter:Accenture har siden begynnelsen vært en viktig del av denne offentlige digitale transformasjonen.

 

Årets Konsulentselskap 2017

EY vant i kategorien Årets konsulentselskap 2017. På bakgrunn av en kvantitativt undersøkelse gjennomført av Konsulentguiden, blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, ble AFF, EY og Sopra Steria valgt ut som de selskapene som scoret best.

EY har levert store og små prosjekter til viktige private og offentlige virksomheter i Norge innenfor  prestasjonsforbedring. I Norge er denne delen av virksomheten vokst sterkt til mer enn 300 konsulenter, hvorav en stor andel er kvinner. EY betegnes som en av verdens mest attraktive arbeidsgivere i professional services segmentet.

Juryens pris 2017 : AFF

Juryens pris gikk til AFF for Solstrand programmet, som i mange år har vært på Financial Times rangering over de 50 viktigste lederutviklingsprogrammene i verden. Siden oppstart for mer enn 60 år siden har programmet vært aktuelt, innovativt og toneangivende både pedagogisk og tematisk.

Ærespris 2017: Kjell Rusti

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria fikk Juryens Ærespris for sin lange, omfattende og betydningsfulle innsats for den norske konsulentbransjen:

Kjell Rusti har vært konsulentleder som har gått fra å være forsker til amanuensis til toppleder i noen av de største konsulentbedriftene i Norge. I sin siste jobb har han siden 1998 vært med på å gro selskapet fra 200 medarbeidere til 1250 med en tilsvarende sterk vekst i topplinjen. Han er dermed også den lengst sittende topplederen i bransjen.

Årets Konsulentselskap 2016: Deloitte Consulting


Prisen for Årets Konsulentselskap går til Deloitte Consulting for deres prosjekt «Strategisk Ledelse i Finansbransjen».  Prosjektet synliggjør selskapets verdier i arbeid med lederutvikling i en bransje i rask endring. Prosjektets målsetting har vært å styrke lederes evne til å manøvrere i en bransje der teknologisk utvikling gjør at etablerte tjenester og arbeidsformer endres kontinuerlig. Kunden, som er en stor aktør innen bank/finans, sier bl.a. dette om prosjektet: «Deloitte ble vår naturlige samarbeidspartner fordi de evner å kombinere det faglige perspektivet med globale trender og hva som rører seg innenfor financial services industry». Og videre: «Sammen har vi fått til noe helt unikt».

Årets Konsulent 2016: Kari Bente Skarbø Varde Hartmark

Vinneren av Årets Konsulentpris 2016 utmerker seg med stort engasjement for sine kunder. Skarbø arbeider hardt for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunde. Skarbø har satt en ny standard for hvordan strategi for både ledere og medarbeidere gjøres tilgjengelig, og en ny standard for å skape motivasjon knyttet til atferdsendring i forbindelse med strategirealisering.Vinnerens metode er å balansere de harde fagene strategi, analyse og virksomhetsstyring med mykere fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk, markedsføring og kommunikasjon.

Juryen pris 2016: Leif Monsen i First House

Juryens pris går i år til Leif Monsen, arbeidende styreleder i First House for hans mangeårige verdifulle bidrag til store og viktige kunder, eksemplifisert ved prosjekt i Veidekke ASA.
Monsen har gjennom mange år har preget sin bransjen. Ikke gjennom selvhevdelse, snarere gjennom mange år med svært grundig og godt kundearbeid, diskret og svært profesjonelt utført. Han er svært opptatt av bransjeetikk.

Årets ærespris 2016: Sophus Lie-Nielsen.

Sophus Lie-Nielsen har gjennom en lang karriere vært en sentral skikkelse i den norske konsulentbransjen. Han var en av initiativtagerne til etableringen av det norske konsulentselskapet ISI på slutten av 1970 tallet. Han var adm.dir i selskapet fra 1986 til 1995 og bygde ISI opp til å bli et av de store, tunge IT konsulentmiljøene i Norge. ISI ble senere kjøpt av Tieto og utgjør i dag kjernen i Tieto Norge. I 1998 gikk Sophus ut av ISI/Tieto og etablerte konsulentselskapet Davinci sammen med noen tidligere kolleger. Han satt som administrerende direktør fra etableringen og frem til 2003 da han gikk over i rollen som senior rådgiver. Sophus etablerte sitt eget Lie-Nielsen Consulting AS i 2012, men har fortsatt samarbeidet med Davinci også i denne perioden.

Årets Konsulentselskap 2015: Menon

Menon Business Economics er et selskap i sterk vekst, noe som vises ved at selskapet ble kåret til Gaselle-bedrift for sjette året på rad. Selskapet leverer analyser i skjæringspunktet mellom politikk og marked og har blant annet departementer, direktorater, store bedrifter og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) på kundelisten. Blant viktige prosjekter i 2014 hadde selskapet blant annet ansvaret for evalueringen av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Ifølge Menons rapport ville norsk eksport i 2012 vært 23 milliarder kroner lavere uten GIEKs ordninger.  

Årets Konsulent 2015: Christian Busch Sopra Steria

Sopra Steria-konsulenten Christian Busch ble kåret som Årets konsulent blant annet på  bakgrunn av et strategiprosjekt for Statens vegvesen. Prosjektet gikk ut på å etablere en konsistent og sammenhengende verdikjede for alle prosesser som har med “vei” å gjøre i organisasjonen. Resultat er at Statens vegvesen nå er på god vei til å ha en beste praksis for hvordan etaten kan planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde veinettet i Norge.

Juryens Pris 2015: Ole I. Iversen Assessit

Iversen har i mange år jobbet med å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester i Norge. Som foreleser ved BI har han vært direkte involvert i å heve den faglige kvaliteten blant HR-folk og konsulenter som jobber med rekruttering i Norge. Iversen har skrevet en rekke bøker og fagartikler om emnet og har i flere år hatt en tydelig medieprofil innen dette området. Effekten av hans arbeid har ført til økt kvalitet på arbeidspsykologiske tester som benyttes til seleksjon og utvikling, en mer profesjonell rekrutteringsbransje samt økt kvalitet på personene som ansettes.

Årets Ærespris 2015

Tore Myrholt symboliserer den profesjonell management konsulenten i Norge og Norden. Han har gjennom mange år vært med på å bygge opp McKinsey som har blitt et av de mest ettertraktede og prestisjetunge steder å jobbe for de aller beste studentene fra universiteter og handelshøyskoler i Norge. Gjennom systematisk trening og utvikling blir mange av McKinsey konsulentene senere ettertraktede ledere i næringslivet og offentlig forvaltning.Juryen berømmet  Myrholt for den innsatsen han har gjort for consulting både i Norge, Norden og internasjonalt. Han er en ener i norsk consulting.»

Årets konsulentselskap 2014 – First House

First House AS har siden starten i 2009 vært omdiskutert i det norske samfunn knyttet til selskapets ansettelser av topptunge politikere. Integrasjonen av politikk og næringsliv har vært selve kjernen til suksessen for selskapet, men også ført til mye debatt og negativt omtale.

First House vant prisen på bakgrunn av to oppdrag som begge har stor samfunnsmessig betydning. Begge oppdragene kunne vise til reelle resultater. I tillegg viste selskapet til strukturert fremgangsmåte blandet med kreativitet og gjennomføringsevne. Konsulentoppdragene har i hovedsak bestått av endring av opinion knyttet til sentrale institusjoner i samfunnet. I begge tilfeller har First House mobilisert og utviklet folks bilde av sine oppdragsgivere på en spennende måte. Selskapet har i tillegg vist viktigheten av å la strategier virke over tid for å sikre verdiskaping.

Årets Konsulent 2014 – Simen Olstad PwC

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Årets Ærespris 2014 – Ola Furu Capgemini

Ola Furu kan gjennom sitt arbeid som administrerende direktør i Capgemini, vise til fremragende resultater gjennom flere år, som konsulent så vel som leder for et av Norges ledende konsulenthus.  Ola Furu har i en årrekke jobbet for å bidra til videreutvikling av norsk næringsliv og offentlig forvaltning gjennom utvikling av stadig mer effektive IT-løsninger. Han har et dypt engasjement for konsulentbransjen med klare meninger om den videre utvikling på kort og lang sikt.

Juryens pris 2014 – Trond Albert Skjelbred 

Trond Albert Skjelbred har skrevet boken: Hvordan lykkes som konsulent. Det gis ut svært få fagbøker på norsk innenfor consulting. Det meste av litteratur på området er hentet fra USA. Skjelbreds bok baserer seg på norske eksempler og virkemidler. Boken tar for seg en oppskrift på hvordan være en god konsulent og identifiserer de viktigste egenskapene en konsulent bør ha.

 

Årets  konsulentselskap 2013 – Considium

Considium vant prisen Årets Konsulentselskap 2013. Vinneren har siden starten for over tyve år siden foretrukket enkle virkemidler. De har et overordnet fokus på å oppnå resultater gjennom bruk av kundens egne ressurser.

 

Considium vant med prosjektet Norsk Gjenvinning, som er et ledende norsk gjenvinningsselskap som eies av Altor Equity Partners.Omsetningene er på ca. 4 mrd. kroner og selskapet har ca 1400 ansatte lokalisert på 90 steder. NGs visjon er at «avfall skal bli løsningen på fremtidens ressursproblem». NG skulle utarbeide en helt ny visjon, misjon og verdier som skulle være ledestjerne og rammen for endringen

 

Årets Konsulent 2013 – Adam Ikdal, Boston Consulting group

Adam Ikdal (Boston Consulting Group) vant prisen Årets Konsulent 2013. Ikdal vant prisen basert på et prosjekt av nasjonal betydning som dessverre må holde konfidensielt. Prosjektet ble gjennomført med en omfattende involvering av medvirkende parter og har ført til en “stille revolusjon” hos oppdragsgiver og oppdragsgivers organisasjon.

Vinneren har i lang tid vært med på å bygge opp og lede et av landets ledende management konsulentmiljøer i Norge. Han har samtidig markert seg som en konsulentleder som velger å vise selskapet, som tidligere har vært omgitt av mye hemmelighetskremmeri i det offentlige rom.

 

Årets Innovasjonspris 2013- Karl Åge Midbøe, Econova

Karl Åge Midbøe i selskapet Econova ble tildelt Innovasjonsprisen for sitt arbeidet med å utvikle OAK.
Juryen ønsker å fremme nyskapning og innovasjon innenfor profesjonen consulting: Derfor ønsker vi for første gang å dele ut Årets Innovasjonspris.Årets prisvinner har jobbet i flere år med å utvikle en unik verktøypakke med et felles konsept for analyse av individer, grupper, kunder og markeder.Systemet er enestående i norsk sammenheng. I tillegg til å ha tatt med seg kvalitetene fra femfaktormodellen, så har prisvinneren klart å innarbeide et norsk språkbruk og et praktisk rammeverk som er særdeles anvendelig i arbeidslivet.

Årets Ærespris 2013 – Bjørn Arild Wisth
Årets Ærespris gikk til Bjørn Arild Wisth, tidligere administrerende direktør i Hartmark Consulting for sitt arbeid med å styrke bransjens rennommé og anseelse.Som konsulent er prisvinneren vel ansett og ettertraktet, har gjennom flere år vært et sterkt og tydelig talerør for konsulentbransjen. Blant annet

Prisvinneren ble i februar i år headhuntet til stillingen som viseadministrerende direktør for Nordic Choce Hotels der han blant annet har ansvaret for selskapets fellestjenester og konsernovergripende prosjekter, samt å utvikle og koordinere selskapets strategi- og forretningsplaner.

 

Årets Konsulentselskap i 2012 – PROMIS

Prisen gikk til PROMIS for utvikling av en kontraktstandard og sertifisering innen prosjektgjennomføring, en velfortjent pris og gavner hele bransjen, sier Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør i EVRY Consulting, som delte ut denne prisen.

Årets Konsulent i 2012 – Anne Grethe Solberg, Gender Consulting

For første gang gikk Årets Konsulentpris til en kvinne. Prisen gis til en modig kvinne med et unikt konsept og utviklingsprogram som tar sikte på å bedre kjønnsbalansen i norsk næringsliv. Vi ønsker å sette fokus på dette arbeidet og håper at ved å gi prisen til Anne Grethe Solberg gir vi et signal om hvor viktig dette arbeidet fortsatt er, sier Ola Furu.

Årets Hederspris 2012 – Peter Hidas

Vi er spesielt stolte av å kunne hedre en av de eldste konsulentene i bransjen, Peter Hidas. Selv etter nærmere 50 år i bransjen gir Hidas fremdeles råd både til andre konsulenter og kunder. Vi ønsker å hedre en mann som elsker sitt yrke og som også bruker sin fritid til å spre sin kunnskap gjennom sin spalte; Peters Plass i Computerworld.

Juryens pris 2012

Ved å gi prisen til d2o ønsker juryen å hedre en bedrift som har funnet en nisje i markedet. En nisje som gir svært god avkastning og lønnsomhetsforbedring til hotell – og restaurantbransjen. Vi synes det er flott at et lite, norsk selskap etablerer seg og tar grep om det internasjonale markede

Årets Konsulentselskap i 2011 – Bekk Consulting

Prisen gikk til Bekk for det konkrete prosjektet Digipost for Posten Norge AS og for den solide vekst ( i omsetning, lønnsomhet og ansatte) de har hatt siden starten i år 2000. Prisvinneren levere tjenester innenfor områdene Management consulting, Technology consulting og Interactive consulting. Prisvinneren skårer høyt på Universums liste over Attraktive arbeidsgivere og har høyest kundetilfredshet av alle målte konsulentselskaper i Konsulentguidens måling i 2010. Les mer

Årets Konsulent i 2011 – Tom A. Heiberg, Capgemini

Prisen gikk til Tom A. Heiberg fra Capgemini. Prosjektet som prisvinneren hadde ansvar for, var innføringen av NetComs første cloud-løsning; et nytt verktøy og salgsstøtte og -styring. Det hele skulle stå klart etter ti uker, klart til oppstart etter sommerferien. Prisvinneren og det syv manns sterke teamet hans leverte til tid og til pris, og resultatet er veldig fornøyde brukere, både selgerne og ledere som føler de har oversikt og kontroll over salgs- og styringsprosessene. Da hele salgsteamet var tilbake på plass etter sommerferien, var systemet klart til å ta i bruk. Dette var en særlig utfordring for prisvinneren og teamet hans: Å gjennomføre prosjektet i sommerferien, med alt det innebærer av ferieavvikling med mer, var en kompleks ressurskabal. Men den ble løst til riktig tid og budsjett. Les mer

Årets ærespris 2011: Trond Kristansen Semco

for en strålende karriere som bedriftsrådgiver som spenner over 30 år. Kristiansen er meget opptatt av verdiskaping, enten det er i topplinjen eller på bunnlinjen”.

Selskaper som Jotun, Norsk Hydro,Elkem og danske Superfoss er blant Kristiansens mer eller mindre faste oppdragsgivere.

Juryens pris 2011: Moonwalk

En plan for hvordan man kan erstatte 800 millioner kroner i årlige, tapte inntekter for Røde Kors – helt gratis! Kanskje ikke så rart konsulentene i Moonwalk fikk juryens pris i 2011.

Årets Konsulentselskap i 2010 – Right Management

Right Management Norway er i 2010 kåret til Årets Konsulentbedrift for prosjektet ”MORE. Coaching for Performance” 2008/2009. Les mer

Årets Konsulent i 2010 – Steinar A.Hopland, Hopland & Co AS

Prisen for Årets Konsulent er i 2010 tildelt Steinar A.Hopland i Hopland & Co AS for hans arbeid innenfor Executive Search. Les mer

Årets Konsulentselskap i 2008 – Accenture

Selskapet fikk i 2008 tildelt den prestisjefulle Altinn II kontrakten som vil være et av de mest utfordrende prosjekter i norsk offentlig forvaltning de neste årene. Accenture har siden 2003 vært ansvarlig for utviklingen av Altinn I.

Accenture er svært bevisst sin rolle som samfunnsaktør, og har en velutviklet strategi for å utøve samfunnsansvar. Som medlem av Accenture’s globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar har Nils Øveraas bidratt til et unikt samarbeid med Redd Barna både i Norge og i andre land.

Juryen har i tillegg lagt sterkt vekt på kunnskapsdeling ved valg av Årets konsulentselskap: Accentures støtte til doktorgradsstudenter og forskningsprogrammer både ved NHH, BI og NTNU. I 2007 gikk selskapet sammen med firmaet FAST for å få godkjent et av Forskningsrådets 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Årets Konsulent i 2008 – Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS

Bruken av verktøyet Diversity Icebreaker i seminarer gjør at samarbeide og dialog mellom mennesker som tenker vidt forskjellig utvikles med glede og humor. Det å kunne bidra til en slik positiv prosess er noe av det som gleder Bjørn Z Ekelund, adm. dir. i Human Factors AS.

– Det varmer at kollegaer i bransjen ønsker å gi meg denne honnøren, sa Ekelund, som samtidig påpeker at det er teamarbeid med fagkollegaer, bror og administrativ kollega Harald K Ekelund, og tusenvis av tilbakemeldinger fra kunder som har bidratt til at han og hans egenproduserte verktøy Diversity Icebreaker fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2008.

Årets Konsulentselskap i 2007 – Hartmark Consulting

Hovedkriteriet for tildelingen av prisen i 2008 var at selskapet skulle ha et perspektiv som viser utover selskapet selv, et perspektiv som viser en bevisst holdning til næringslivets samfunnsansvar. Juryen, som bestod av redaksjonen i NA24 Konsulentguiden, var av den oppfatning at alle institusjoner i samfunnet og alle næringer må ha et bevisst ansvar for helheten i samfunnet. Ikke minst gjelder det aktører med stor makt – som næringslivsledere og deres rådgivere.

Årets konsulent i 2007 – Alexander Reincke Wendt, Capgemini

Hovedkriteriet for utdelingen, var at den utvalgte konsulenten skulle ha utført en samfunnsnyttig innsats i tillegg til å levere godt arbeid som rådgiver: Wendt har vært en pådriver for å starte Institute for Management Consultants Norge (IMC), som er den norske avdelingen av den internasjonale bransjeforeningen.

Den norske foreningen ble stiftet i august 2007, med den da 43-årige Wendt som første president. Den skiller seg fra NHO-organisasjonen Abelia ved at den ikke organiserer konsulentselskaper, men individer, og ved at fokuset er på konsulentenes kompetanse og egenutvikling.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply