Mer usikkerhet i bransjen

Resultatene fra Virkes medlemsundersøkelse siste kvartal 2023, indikerer at det er en økt usikkerhet blant virksomhetene innen bedriftsrettet tjenesteyting.

 

 

Mens 8 av 10 i Q3 meldte om gode tider og optimisme om fremtiden, har dette tallet sunket til 6 av 10 i Q4. Dette tyder på at det er en økende forsiktighet blant bedriftene innen denne sektoren.

 

De siste månedene vært preget av økt prisstigning og økte rentekostnader for lånetankere, noe som begynner å påvirke forbruksmønstrene blant nordmenn. Virkes medlemmer rapporterer om endrede forbruksmønstre, som preger markedssituasjonen, noe som ytterligere bidrar til usikkerheten, sier Nathalie Eyde Warembourg, bransjeleder rådgiving i Virke.

I tillegg indikerer resultatene at handelssektoren fremdeles er hardt rammet, og bedriftsrettet tjenesteyting opplever vanskeligere tider. Totalt for alle deltakere i undersøkelsen er det kun 1 av 10 virksomheter som forventer en bedre markedssituasjon de neste tre månedene sammenlignet med dagens situasjon.

For bedriftsrettet tjenesteyting er skatter, avgifter, politiske rammebetingelser, og tilgang på arbeidskraft avgjørende faktorer for fremtidsutsiktene. Dette gjenspeiles i virksomhetenes bemanningssituasjon på kort og lang sikt. Rådgivningsbransjen er mer forsiktig i Q4, mens teknologi og finans viser en motsatt trend ved å planlegge økt bemanning både det neste halvåret og innen de neste 12 månedene.

Samlet sett indikerer disse funnene en mer usikker fremtid i bransjen, preget av eksterne faktorer som påvirker forskjellige sektorer på ulike måter.­

Nathalie Eyde Warembourg, bransjeleder rådgiving i Virke.

About the author

Related Posts