Ny bransjeleder rådgiving i Virke

Hanne Lystad (33) ansatt som bransjeleder for rådgivning i Virke.

Hanne Lystad er ansatt i Hovedorganisasjonen Virke, som bransjeleder for rådgivning. Hun har selv jobbet i bransjen hun nå skal bli talerør for, senest fra stillingen som avdelingsdirektør i konsulentselskapet
Sopra Steria. Der har Lystad jobbet med forretningsutvikling, personalledelse og rekruttering.

– Jeg sa ja til jobben fordi det er en unik mulighet til å representere en bransje jeg er glad i, som jeg har jobbet i lenge i, og som utretter stor verdi i samfunnet. I Virke kan jeg få jobbe mer overordnet med rammebetingelsene, og med å skape gode møteplasser på tvers, sier Lystad.

Lystad ser frem til å jobbe for akkurat disse medlemmene i Virke.
– Rådgivningsbransjen består av kunnskaps -og teknologibedrifter og -byråer som utvikler løsninger for morgendagens næringsliv. Samfunnet og næringslivet står overfor omfattende endringer, drevet av digitalisering, geopolitisk uro og det grønne skiftet. Her er rådgivernæringen helt sentrale bidragsytere i å løse både dagens og kommende utfordringer,
sier hun.

Lystad tar med seg verdifull erfaring fra tiden som konsulent.
– Som konsulent og har jeg fått førstehåndserfaring med å se verdiene bransjen skaper, for eksempel i form av samfunnskritiske prosjektsamarbeid med kunder eller arbeidsplassene som skapes. Nå motiveres jeg av få jobbe mer overordnet med rammebetingelsene til denne bransjen, og er glad for å få muligheten til dette i Virke. Som Nærings- og arbeidsgiverorganisasjon med om lag 25 000 virksomheter fra handels- og tjenestenæringene representerer vi en god bredde, sier Lystad.

Styrker laget
Direktør for teknologi i Virke, Sigri Sevaldsen, gleder seg over å få Lystad med på laget.
– Hannes bakgrunn kombinerer mange års erfaring fra rådgivningsbransjen med god innsikt i næringslivet og forvaltningen. Dette vil komme Virkes medlemmer til gode i en spennende tid for bransjen. Vi har nylig etablert satsningen Virke Vekst, med særskilt fokus på bedrifter med vekstpotensial eller næringer i vekst, altså teknologi, finans og rådgivning. Hittil har vi markert oss som en sentral stemme i debatten og med mange spennende arrangementer både i inn- og utland, og med Hanne styrker vi satsingen ytterligere, sier Sevaldsen.

Hanne begynte i stillingen 1. januar.

About the author

Related Posts