Nettsider fortsatt viktigere enn sosiale medier.

Når kundene skal skaffe seg informasjon om konsulentselskapene, er fortsatt nettsider en viktig informasjonskanal, viser ny undersøkelse fra Konsulentguiden.

 

I undersøkelsen Management Consulting 2019,viser det seg at konsulentselskapenes nettsider er en viktig kilde for å innhente informasjon, over 24 prosent av konsulentselskapene benytter seg av denne aktivt for å skaffe informasjon om selskapet. UndersøkelsenManagement Consulting 2019,er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden april og mai 2019:

Ca 7 prosent benytter LinkedIn som informasjonskilde, dette er en liten nedgang fra fjorårets undersøkelse om samme tema. Blogg og Facebook har også en liten nedgang sammenliknet med i fjor. Det samme gjelder om selskapet har vært omtalt i en artikkel på web og avis.

Den viktigste informasjonskilden er fortsatt råd fra nettverk og kollegaer.

Mer informasjon om undersøkelsen samt pris på denne, får du ved å kontakte Konsulentguiden. 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply