Kjøper opp Altran Technologies

Den nye konstallasjonen gjør at Capgemini kan ta en ledende posisjon markedssegmentet » Intelligent Industry «med digital transformasjon av industri- og teknologibedrifter.

Capgemini og Altran Technologies har inngått avtale om eksklusive forhandlinger hvor Capgemini skal overta Altran. Avtalen er enstemmig anbefalt og godkjent av styret i både Capgemini og Altran. I tillegg har Capgemini inngått en endelig avtale om å kjøpe aksjer som representerer 11% av Altran kapital fra en gruppe aksjonærer ledet av Apax Partners.

Med oppkjøpet vil den nye gruppen ha en omsetning på 17 milliarder euro og 250 000 ansatte. Paul Hermelin, CEO og styreformann i Capgemini-gruppen, sier:
Den nye konstallasjonen gjør at Capgemini kan ta en ledende posisjon i et meget lovende markedssegment – det vi kaller» Intelligent Industry «eller digital transformasjon av industri- og teknologibedrifter. Vår forretnings- og teknologiske ekspertise komplementerer hverandre på en enestående måte. Ved å samle våre styrker blir vi en unik strategisk partner for å hjelpe våre kunder til å dra full nytte av mulighetene i skyen, Edge computing, IoT, kunstig intelligens og 5G. Jeg gleder meg til å ønske Altrans ledere og talenter velkommen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply