Smart Oslo-samarbeid tester fremtidens reisetilbud

Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo har gått sammen for å forbedre og utprøve nye mobilitetstjenester i hovedstaden. M

– Vi har samme mål, som er å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå. Sammen med byens innbyggere jobber vi for å finne ut hva som skal til for at flere treffer dette valget, sier Anette Bjerke, leder for trafikkstyring og veibelysning i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Hun kaller prosjektet, som har fått navnet «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), et formidabelt og konstruktivt samarbeid mellom byens tre store transportaktører.

Det er Kaisa Froyn, seksjonssjef for Oslo-trafikk i Statens vegvesen, helt enig i.

– Fremtiden er nå. Vi må få innbyggerne til å tenke nytt om hvordan de forflytter seg fra A til B. Ikke minst er dette viktig fra et miljøperspektiv, sier hun.

Områdeleder for indre by i Ruter, Siân Ambrose, forteller at prosjektet skaper større forståelse mellom de tre aktørene.

– Når vi jobber såpass tett sammen, river vi ned siloer og unngår å gjøre ting dobbelt. Det gir mer effektive og nyskapende tiltak, påpeker hun.

10 piloter i 2019

Hensikten med STOR er å forbedre eksisterende og prøve ut nye mobilitetstjenester på tvers av tre store transportetater i Oslo og Akershus. Om lag 50 fagpersoner er involvert i prosjektet, og minst 10 ulike piloter skal gjennomføres i 2019. Prosjektet eies av de tre administrerende direktørene i Ruter, Statens vegvesen Region øst og Bymiljøetaten, og alle ledd i organisasjonene berøres av samarbeidet.

– Vi jobber i tverrfaglige team med tjenestedesignere, forretningsutviklere, fagspesialister, brukere og forskjellige interessegrupper. Mye av det vi gjør skjer ute i felt. Vi utfører brukertester for å validere eller forkaste hypotesene våre tidlig. På den måten ender vi opp med bedre tjenester for innbyggerne, sier Ambrose.

Med hjelp fra Sopra Steria og andre konsulenthus er prosjektet i gang med gjennomføring av flere piloter. Tine Marthinus, prosjektleder fra Sopra Steria forteller at samarbeidsprosjektet tar utgangspunkt i felles overordnede målsetninger om forbedret fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø.

– Innholdet i pilotene var ikke forhåndsdefinert da vi startet og det ga oss spillerommet til å definere og teste ut riktig løsning til riktig problem, sier Kristian Bjørnhaug, tjenestedesigner i Sopra Steria.

Han forteller at brukerne står i fokus, og designdrevne metoder, lean og «fail fast» ligger til grunn for gjennomføringen. Sopra Steria bistår med prosjektledelse og tjenestedesign i STOR. Oppdragene har de vunnet i konkurranse med andre selskaper.

Selvkjørende busser

Hver aktør har ansvar for sine pilotprosjekter, mens de andre partene bidrar med kompetanse og ressurser. Et slikt prosjekt har munnet ut i de selvkjørende bussene som nylig ble satt i rute mellom Vippetangen og Kontraskjæret i Oslo. Bak denne Ruter-innovasjonen ligger mange timer med testing og brukermedvirkning.

Statens vegvesen har gjennomført flere piloter knyttet til innfartsparkering, der målet er å få flere til å sette fra seg bilen utenfor byen. Etaten tilbyr gratis innfartsparkering med 400 faste parkeringsplasser ved Tusenfryd.

– Prosjektet gir nyttige svar om hva innbyggerne vil ha samt hva som skal til for å løse disse behovene. Erfaringene så langt viser at partene har mer til felles på flere områder enn forventet. Ved å snakke sammen og se på felles utfordringer i et brukerperspektiv, kan de tre etatene utvikle mer sømløse og bærekraftige tjenester for innbyggerne, sier Marthinus.

Feiler i liten skala

Ikke alle pilotene har vært en like stor suksess, men prosjektpartnerne gråter ikke av den grunn. Faktisk jubler de.

– Vi feiler smått for å gjøre de store tingene riktig. Alternativet er å utvikle dyre løsninger som ingen har bruk for. Da er det bedre å få et negativt svar med en gang. sier Ambrose i Ruter.

For eksempel ble en av sykkelpilotene ikke videreført.

– Vi hadde en teori om at flere ville sykle om vinteren dersom en app eller liknende kunne fortelle hvilke sykkelveier som til enhver tid er måkt. Tilbakemeldingen fra brukerne avkreftet dette. De som sykler om vinteren, sykler uansett. For de som uansett ikke sykler året rundt, var ikke dette et tilstrekkelig insentiv for å komme i gang. Dermed sparte vi de pengene, sier Froyn.

Blir bare bedre

Anette Bjerke i Bymiljøetaten mener at STOR kan gi betydelige samfunnsgevinster i årene fremover.

– Vi lærer utrolig mye av og med hverandre. STOR er et svært verdifullt samarbeid som bare blir bedre etter hvert som vi gjennomfører flere piloter og prosjekter sammen, sier hun.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply