Frykter for bedrifters omdømme

Advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

1. juli i fjor trådte åpenhetsloven i kraft. Nå, over et halvt år etter, er det fortsatt mange som ikke er klare over at loven også gjelder dem eller tatt innover seg hvilket omfang den kan ha.

Åpenhetsloven skal bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos den enkelte virksomhet, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i virksomhetens leverandørkjede. Lovkravet kommer som et resultat av økte forventninger til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Loven blir også kalt en menneskerettslov for næringslivet.

– Mange er ikke klare over at de er omfattet av dette lovkravet, og enda flere tar lett på jobben som må gjøres. Disse risikerer å gå på en skikkelig omdømmesmell. Vi ser at mange tror de har kontroll og utsetter oppstart. Og når de først begynner å jobbe med det, går det opp for dem at dette er komplisert og omfattende, sier advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

Advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

Leverandørens leverandører
Loven pålegger at alle store bedrifter skal ha oversikt over risiko i leverandørkjeden helt ut til ytterste ledd.

– Satt på spissen, så skal man vite at leverandøren av skruene man har benyttet i bygging av en boligblokk er produsert på en måte som ikke bryter de ansattes rettigheter, sier Pilgaard.
Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn slik at loven overholdes, og de kan ilegge bøter hvis ikke virksomhetene retter seg etter vedtak. Ved gjentagende brudd, kan de ilegge overtredelsesgebyr.
Kilde: PwC

About the author

Related Posts