Inngår kontrakt med Deloitte, KPMG og BDO

Nye Veier har inngått kontrakter med Deloitte, BDO og KPMG innenfor compliance, integritetsundersøkelser og selskapsetterretning (Integrity Due Diligence) .

Konsulentselskapet Deloitte har fått kontrakt for å gjennomføre complience for Nye Veier. Kontrakten har en verdi på 1 million kroner.
I kunngjøringen står det at oppdragsgiver har vektet teamet de har blitt tilbudt med 60 prosent, mens prisen har fått en vekting på 40 prosent ved vurdering av de ulike tilbudene de har fått inn.

Videre har både BDO og KPMG fått kontrakt om integritetsundersøkelser og selskapsetterretning, en kontrakt til en verdi på 4 millioner kroner.
Her har oppdragsgiver lagt følgende vekting til grunn for tildeling av kontrakten:

Oppdragsbeskrivelse / Vekting: 30 %
Tilbud team / Vekting: 40 %
Pris / Vekting: 30 %

About the author

Related Posts