Stoler på magefølelsen

Halvparten av de som arbeider med markedsføring (49 prosent) innrømmer at de lar magefølelsen styre sine markedsbudsjetter. Samtidig svarer 76 prosent at de i fremtiden vil fokusere mer på data for å oppnå suksess.

Markedsføringsbransjen har for lengst tatt steget inn i den digitale virkeligheten, men ikke alle baserer seg på innsikt. Faktisk svarer annenhver markedsfører at de planlegger og budsjetterer etter magefølelsen. Tre av fire (76 prosent) mener imidlertid at de bør fokusere mer på data for å oppnå suksess i fremtiden. Dette kommer frem av en undersøkelse gjennomført for Adobe, der 1.004 amerikanske markedsførere har svart på spørsmål om digital markedsføring.

«Det er overraskende at annenhver markedsfører fortsatt lar magen styre markedsinnsatsen. Selv om magefølelse og intuisjon noen ganger treffer, ser vi en økende etterspørsel etter dokumentasjon hos flere virksomheter. Det er derfor positivt at syv av ti erkjenner at fokus på ROI er et viktig element for å lykkes i fremtiden,» sier Malin Bodolla, nordisk markedssjef for Adobe Digital Marketing.

I undersøkelsen svarer 72 prosent at de er enige i at langsiktig suksess er forbundet med å kunne dokumentere effekten av arbeidet, m.a.o. avkastning på investeringene (ROI). Det store fokuset på data gjenspeiles også i respondentenes syn på fremtiden. 64 prosent forventer at jobben deres vil endre seg i løpet av de neste 12 månedene på grunn av den digitale utviklingen, mens 81 prosent mener a at den vil endre seg innen tre år.

61 prosent arbeider fortsatt med massemediemarkedsføring

Mens tre av fire (74 prosent) mener at innsamling og analyse av online-data, f.eks. web trafikk, er en naturlig del av dagens markedsføring, er det bare fire av ti (39 prosent) som rent faktisk har benyttet brukerdata som web-statistikk til å forme markedsstrategien i løpet av de siste 12 månedene.

«I dag er forbrukerne vant til at digitalt innhold tilpasses ens interesser, f.eks. når man følger folk på sosiale medier eller streamer serier eller musikk via nettet. Derfor er det avgjørende at markedsavdelingen også kommer vekk fra en massemedietilnærming og i stedet målretter produkter, innhold og tidspunkt til den enkelte forbruker, » sier Bodolla.

45 prosent planlegger å basere seg mer på data i arbeidet neste år. Generelt er det en økende enighet om  at de store datamengdene tvinger markedsførere til å revurdere sin tilnærming til arbeidet, noe som 40 prosent av respondentene er enige i.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply