Hvor verdifullt er egentlig råd fra konsulentene?

Er verdien av gode råd fra konsulentene undervurdert? Les det ærlige svaret fra flere av landets største virksomheter.

Trengs konsulentene? Ifølge de aller fleste kjøperne av konsulenttjenester som Konsulentguiden og Norstat har spurt, viser det seg at bransjen leverer!

Kundene som har kjøpt tjenester som digitalisering, transformasjon av virksomheten, lederutvikling, økonomistyring, prosjektledelse, markedskommunikasjon, informasjonssikkerhet og bærekraft, er samlet svært fornøyde.

– Konsulentguiden og Norstats markedsundersøkelse viser en sterk tiltro til konsulenters ekspertise og evne til å møte kundenes unike utfordringer sier Hanne Lystad, bransjeleder for rådgivning i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

– Konsulenters faglige dyktighet og gjennomføringsevne blir spesielt fremhevet, noe som reflekterer et økende behov for spesialisert kunnskap og effektive løsninger i en kompleks forretningsverden. Det er også gledelig å se at bransjen bidrar til å fremme bærekraftig utvikling, og at bedriftene opplever verdi av at bransjen støtter med kapasitet og kompetanse som er nødvendig for virksomhetenes omstilling, sier Lystad.


Hanne Lystad, bransjeleder for rådgivning i arbeidsgiverorganisasjonen Virke

Disse selskapene har levert best
I 2024 har konsulenthusene vist seg å være fremragende på flere områder. På spørsmålet om verdiskapning, har Sopra Steria, Deloitte og Bouvet demonstrert toppresultater. Det samme gjelder kategorien for best inntrykk, hvor Sopra Steria, AFF og Deloitte har tatt ledelsen.
Deloitte, PWC og EY (Ernst & Young) skiller seg ut med høyest kjennskap, noe som gjenspeiler deres sterke markedsposisjon. Når det gjelder forventninger til et nytt engasjement leder Sopra Steria, etterfulgt av AFF og Bouvet.

Undersøkelsen viser en sterk tiltro til konsulenters ekspertise og evne til å møte kundenes unike utfordringer. Konsulenters faglige dyktighet og gjennomføringsevne blir spesielt fremhevet, noe som reflekterer et økende behov for spesialisert kunnskap og effektive løsninger i en kompleks forretningsverden. Samtidig viser responsen at konsulenters fleksibilitet og deres evne til å tilpasse leveranser og arbeidsmetoder til kundens spesifikke situasjon oppleves som svært verdifullt. Dette indikerer en forventning om mer skreddersydde tjenester som kan navigere og løse de faktiske utfordringene virksomheter står overfor.

– I forhold til tidligere undersøkelser ser vi en generell økning i positive vurderinger av konsulenttjenester sammenlignet med 2023, sier partner i Konsulentguiden, Lars Rommen.

– Størst forbedring ser vi innen faglig kompetanse hos konsulentene, som har styrket seg med 3.3 poeng., i forhold til en skala 1-100. Ellers viser undersøkelsen en generell oppgang i tilfredshet når det gjelder kjøp av tjenester fra bransjen bortsatt fra spørsmål som gjelder om den leverte tjenesten førte til kostnadsbesparelser.
Den offentlige sektor scorer høyere enn den private på flere områder, og er desidert de mest fornøyde kundene.

Her er bransjens score på ulike aspekter: Skala 1-100:

Kjøp av konsulenttjenester
Rapporten viser at interessen for digitalisering og ledelsesutvikling øker, mens tradisjonelle områder som finans og prosjektledelse går noe ned. Bærekraft melder seg på arenaen som et nytt fokusområde, som indikerer en voksende bevissthet rundt bærekraftige forretningspraksiser.

Bærekraft
Konsulenters bidrag til bærekraftsarbeid i bedrifter viser en positiv utvikling i 2024. Virksomhetene har en økende anerkjennelse av konsulentenes rolle i å fremme digitalisering for bærekraft, utfordre strategiske mål og støtte med nødvendig kapasitet og kompetanse. Selv om det er en generell tilfredshet for konsulentenes innsats, understreker dataen også at det er behov for ytterligere forbedringer i organiseringen av bærekraftarbeid, slik at implementeringen kan bli enda mer effektiv. Respondentene peker på konsulentenes evne til å innføre nye standarder og håndtere rapporteringskrav som et viktig bidrag til virksomhetens bærekraftstrategier.

Forventninger til 2024

Økningen i etterspørselen etter ekstern ekspertise viser en voksende anerkjennelse av verdien i spesialisert kunnskap for komplekse problemstillinger. Selv om kapasitetsutfordringer fortsetter å være en driver for konsulentbruk, er det også en klar interesse for å styrke intern kompetanse og hente inn erfaringer fra liknende utfordringer.

Årets undersøkelse er foretatt i samarbeid med Norstat. Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden februar tom. mars 2024. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 844

About the author

Related Posts