Satser på oppkjøp og transaksjoner

VIKTIG LEDD: Med advokat og partner, Andreas Jarbø ønsker PWC og utvide sine tjenesteområder. Foto: PwC

Tydelig trend hvor kundene ønsker bistand på tvers av flere disipliner.

Med tiltredelsen av advokat og partner, Andreas Jarbø, utvider PwC tjenestetilbudet innenfor transaksjonsmarkedet. Advokatfirmaet PwC har et stort team som jobber med skatte- og avgiftsproblemstillinger ved fusjoner og oppkjøp (kalt Mergers and Acquisitions, forkortet M&A), men satser nå også på å bistå innenfor mer tradisjonelle forretningsjuridiske tjenester.

Jarbø er spesialist på transaksjoner, selskapsrett og børs- og verdipapirrett, og har særlig erfaring innen oppkjøpsprosesser, børsnoteringer og emisjoner.

VIKTIG LEDD: Med advokat og partner, Andreas Jarbø, ønsker PWC og utvide sine tjenesteområder. Foto: PwC

– Jarbø blir et viktig ledd i både den nasjonale og internasjonale satsingen med å utvikle PwC som forretningsadvokatfirma, sier partner og advokat i PwC, Kjersti Aksnes Gjesdahl.

One stop shop for oppkjøpPwC er allerede ledende rådgivere innenfor transaksjoner og M&A gjennom PwC Deals Tax, finansiell DD og rådgivning, gjennom PwC Deals.

– Den nye satsingen vil styrke vår evne til å kunne tilby en tverrfaglig og helhetlig rådgivning til våre kunder knyttet til transaksjoner og M&A. Utvidelsen gjør at PwC i praksis kan være en «one stop shop» for oppkjøp, emisjoner og børsnoteringer, samtidig som hver avdeling fortsatt vil kunne operere autonomt i samspill med andre rådgivere, påpeker Gjesdahl.

Bredere tilbudskatalogDe siste årene har det vært en tydelig trend hvor kundene ønsker bistand på tvers av flere disipliner.

– Vi ønsker å bygge et miljø som samlet sett er tungt faglig og kommersielt, og hvor vi kan tilby kundene våre en større bredde knyttet til transaksjoner og prosesser. Vi ser at med en bredere tilbudskatalog vil vi ikke bare kunne konkurrere med andre revisjonshus, men også med de tradisjonelle advokatfirmaene. Det er tydelig at kundene setter pris på at vi kan tilby vår kompetanse også utenfor områder hvor vi tradisjonelt har bistått. Dette ønsker vi å forsterke både for å sikre bedre leveranser og fornøyde kunder, påpeker Gjesdahl.

About the author

Related Posts