Tar over lederskapet i KPMG

Rune Skjelvan, administrerende direktør i KPMG

KPMG har valgt Rune Skjelvan som ny senior partner og administrerende direktør.

Skjelvan har jobbet i KPMG i 23 år, og har ledet KPMG Advisory siden 2010. Siden da har dette blitt KPMGs største forretningsområde etter omsetning, og vokst til nesten 700 medarbeidere. Nå gleder han seg til å starte i ny rolle, og forteller at selskapet skal fortsette sin offensive satsing på teknologi.

– Vi skal vise at vi kobler forretning og teknologi bedre enn noen andre. Næringslivet opplever usikre tider og har behov for bistand og nye verktøy for å navigere trygt og finne de beste løsningene for sine virksomheter. Samtidig står vi i midt i en massiv digitaliserings- og bærekraftsomstilling, som krever ny kompetanse og nye løsninger raskt. Alle ønsker seg mer fra sine revisorer og rådgivere, og det er en utfordring vi tar på strak arm, sier Skjelvan.

 

KPMG har hatt markant vekst de siste årene, og har bygget store kompetansemiljøer for rådgivning innen blant annet bærekraft og teknologi, i tillegg til å videreutvikle eksisterende tjenester innen revisjon, virksomhetsstyring og advokattjenester. Skjelvan forteller at selskapet er rigget for fortsatt vekst, med en klar strategi for de neste årene.

 

– Vi skal fortsette å vokse og ta markedsandeler. Da kan vi ikke sitte for komfortabelt i stolen og jobbe på samme måte som før. AI kommer for fullt, og forretningsmodeller endres raskt. Det skaper forretningsmuligheter for kundene våre som vi skal være tett på for å bistå med å realisere, forteller Skjelvan.

 

Det er partnerne i KPMG som velger administrerende direktør. Skjelvan ble under årets generalforsamling enstemmig valgt, og styreleder Monica Hansen ser lyst på fremtiden med ny leder på plass.

 

– Rune har et samlet partnerskap bak seg som ønsker akkurat ham i denne jobben. Gjennom årene som leder for Advisory har Rune vist at han er en leder som setter ambisiøse mål og vet hva som skal til for å nå dem. Men like viktig er det at han er en leder som får folk med seg, og som skaper entusiasme, sier Hansen.

 

Tidligere senior partner og administrerende direktør, Lars Inge Pettersen, annonserte før valget at han ikke ønsket å stille til gjenvalg.

 

– På vegne av styret og hele KPMG vil jeg takke Lars for fantastisk innsats gjennom fire år med gode resultater, sier Hansen.

About the author

Related Posts