Henger ikke med i den digitale utviklingen

Malin Bodolla, Adobe

Kravene til digital ROI vokser raskere enn medarbeidernes kompetanse, sier Malin Bodolla, nordisk markedssjef for Digital Marketing hos Adobe.

Tre av fire markedsførere mener bransjen har endret seg mer de siste to årene enn de foregående 50. To av tre opplever større press fra ledelsen på å kunne dokumentere effekten av markedsføringen, mens bare fire av ti mener virksomheten har en effektiv markedsføringsstrategi. Det viser en ny undersøkelse foretatt i USA for Adobe.

Adobes undersøkelse er utført av Edelman Berland blant 1000 markedsførere i USA. Den viser blant annet at svært mange føler seg for dårlig rustet i det digitale markedsarbeidet og fortsatt sliter med å dokumentere effekt.

Norske markedsførere har tapt terreng

I den amerikanske undersøkelsen svarer mer enn halvparten som primært arbeider med digital markedsføring at de ikke føler seg godt nok rustet til å håndtere dette arbeidet og ikke har fått nok opplæring – men lærer underveis.

– Kravene til digital ROI vokser raskere enn medarbeidernes kompetanse. For eksempel opplever to av tre (68 prosent) markedsførere et større press på å kunne dokumentere avkastningen (ROI), mens flertallet ikke får opplæring i å håndtere og utnytte de mange digitale verktøyene, sier Malin Bodolla (bildet), nordisk markedssjef for Digital Marketing hos Adobe.

Ni av ti usikre på effekten

Samtidig som de fleste merker økende krav fra ledelsen om å dokumentere effekt, er bare en av ti (9 prosent) helt enige i at de vet om deres digitale markedsføring fungerer.

– Altfor lenge har markedsavdelinger akseptert at de ikke kan måle effekten av arbeidet. Det kan de nå, og det er allerede mange store virksomheter som ikke lenger vil drømme om å starte en digital kampanje uten å måle og teste den løpende, sier Bodolla.

Ifølge Ole Petter Nyhaug, partner og trendanalytiker i OnLive Research, har norske markedsførere også forspilt muligheter og tapt terreng til de beste.

– Også i Norge er markedssjefene stadig mer opptatt av å kunne dokumentere effekt og ta i bruk digitale marketing-muligheter, sier Nyhaug. – Ikke minst fordi digitaliseringen gir så mange nye målemuligheter. Men faren er at man drukner i data og blir handlingslammet fordi man ikke klarer å skaffe seg oversikt. Dette kan bli en trussel for innovasjon og modig nytenkning.

Markedsførernes største utfordringer er ifølge undersøkelsen å nå kundene (82 prosent) etterfulgt av å forstå hvorvidt deres kampanjer fungerer (79 prosent) samt å kunne dokumentere kampanjenes effektivitet (77 prosent). Samtidig svarer tre av fire at de ikke kan vise til en avkastning på deres markedsføringstiltak.

– Under «dotcom-tiden» for tolv-fjorten år siden var Norge og norske markedsførere helt i forkant i den digitale utviklingen og ble nevnt sammen med Sverige, Finland, Japan og USA som de fremste innen digital innovasjon. I dag ligger de et godt stykke bak de ledende på dette, til tross for at vårt forbrukermarked fortsatt er blant de mest avanserte og innovative. Norske markedsførere har rett og slett ikke klart eller turt å utnytte det potensialet som ligger i vårt avanserte hjemmemarked, sier Nyhaug.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen «Digital Distress: What keeps marketers up at night» er gjennomført av Edelmand Berland blant 1.000 markedsførere i USA i perioden 26. august-11. september 2013.

Les hele undersøkelsen her, se en animert video eller se en infographic.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply