333 milliarder transaksjoner

Globalt ble det foretatt 333 milliarder elektroniske transaksjoner i 2012, viser rapporten World Payments Report 2013 som gis ut av Capgemini og RBS.

 Central Europa, Mellom Østen, Afrika (CEMEA) og fremvoksende deler i Asia leder denne utvikling med over 20 prosent i vekst, mens Latin Amerika nådde en vekst på 14,4 prosent.

Elektroniske transaksjoner vokste raskere i disse fremvoksende markeder sammenlignet med de mer utviklede økonomiene som Nord Amerika, resten av Europa og modne Asia (Australia, Japan Singapore og Sør Korea). Imidlertid står disse områder for to tredjedeler av den totale globale ikke-kontante andelen betalinger med 76,9 prosent.

Den stadig økende veksten i elektroniske transaksjoner er konsekvens av den digitale utviklingen. En vekst på 8,8 prosent vekst i 2012 innebærer 47 transaksjoner per år for alle innbyggere på hele jorden. I de fremvoksende økonomiene gir mobile betalinger alt flere mennesker tilgang til elektroniske transaksjoner, mens kundeorienterte, innovative løsninger som forhåndsbetalte kort og virtuell valuta har vokst i de mer modne økonomiene.

Kort som betalingsform – både kredittkort og debetkort – er fortsatt den mest betalingsformen, foran både elektronisk betaling og mobil betaling. Bruken av debetkort vokste med 15,8 prosent (124 milliarder transaksjoner) under 2011 og kredittkort bruk vokste med 12,3 prosent (57 milliarder transaksjoner). Bransjen estimerer at online betalinger vil vokse med 18,1 prosent i 2014 mens mobile betalinger vil vokse med hele 58,5 prosent.

Rapporten ”World Payments Report 2013” avdekker imidlertid noen store spørsmålstegn til disse estimater. Ved vurderingen av de voksende transaksjonsvolumene i noen av de fremvoksende markeder, som for eksempel Afrika, avdekker rapporten statistiske ”hull” i innrapportering av betalingsform. Denne inkonsistens øker i takt med at de fremvoksende økonomier blir mer aktive i kombinasjon med at nye betalingsformer som online og mobile betalinger vokser. Rapporten påpeker dermed behovet for økt regulering av datainnsamling for statistisk grunnlag. Dette vil kunne hjelpe aktører innen betalingsbransjen med å kunne ta bedre investeringsbeslutninger og redusere risiko.

Innovasjon innen betalingsindustrien leder til nye kundevennlige løsninger hvor kunden selv kan velge ”hvilken”-,”hvor som helst”- eller ”når som helst”- betalingsform som for eksempel PayPal, Jamba Juice eller WorldPay. I B2B markedet ser vi tilsvarende innovasjoner innen SWIFT og ErsteConfirming.

Rapporten konkluderer med at vi kommer til å se revolusjonerende endringer innen kort- og betalingsmarkedet. Tradisjonelle aktører må følge med i utviklingen for ikke å bli akterutseilt av de nye aktørene.

– Den teknologiske utviklingen driver frem nye og innovative betalingsformer. Her gjelder det for norske banker og finansinstitusjoner ikke bare å følge med, men lede an utviklingen dersom man ikke skal bli forbigått av nye spillere som entrer arenaen for kort- og betaling, sier Mads Killo, Capgemini Norge AS

Rapporten kan lastes ned på http://www.capgemini.com/wpr13

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply