Fortsatt umodent marked for sky-tjenester

Bedrifter er fortsatt forsiktige med innføringen av skytjenester, ettersom området fortsatt oppleves som komplekst og usikkert, viser ny undersøkelse fra Capgemini.

Selv om over åtte av ti store bedrifter har tatt i bruk skytjenester, kan ennå ikke markedet for ”cloud computing” anses å være helt modent. De største drivkreftene for å bruke skytjenester er lavere kostnader, kortere time-to-market og effektivisering.


Capgemini har gjennomført en global undersøkelse om bedrifters bruk av skyteknologi, de viktigste drivkreftene, og kreftene som bremser utviklingen. I studien ”Business Cloud: The State of Play Shifts Rapidly: Fresh Insights into Cloud Adoption Trends” har Capgemini intervjuet 460 ledere i bedrifters IT- og forretningsavdelinger.

 

Skyen får strategisk betydning

Skyens strategiske betydning fremgår tydelig i studien: Tre av fire selskaper har allerede en konkret skystrategi på plass. Men det er fortsatt uklart hvilken del av virksomheten som skal drive innføringen av skytjenester. I ett av tre selskaper driver IT-avdelingen fortsatt innføringen av skytjenester. Likevel synes trenden å gå i retning av at forretningssiden begynner å ta over: I 45 % av bedriftene er det forretningsavdelingen som er ansvarlig for skytilpasning.

Studien viser også at ledelsen anses som en drivende (29 %) så vel som en bremsende (28 %) kraft i veien mot skytjenester.

– Mange selskaper ser tydelige fordeler med skytjenester og tror på utviklingen. Skyen har satt en ny standard når det gjelder tilgang til enkle, raske og fleksible løsninger. I takt med at forretningsverdien blir tydelig, begynner innføringen av skytjenester nå også å få en viktig strategisk rolle. Det kaller vi ”business cloud”, sier Tom Heiberg, Leder for Cloud Computing i Capgemini Norge.

 

Usikkerhet preger selskaper

Den strategiske retningen skytjenester tar, er altså tydelig. Men tydelig er også at bedrifter er forsiktige med innføringen, ettersom dette nye området oppleves som komplekst og usikkert. Det største hinderet mot en overgang til skytjenester, er usikkerhet relatert til spørsmål som datasikkerhet, håndterbarhet, servicekvalitet og regeletterlevelse. Blant de spurte bedriftene, oppgir 56 % at de stoler på skyen for datalagring, mens 40 % anser sikkerheten som et hinder. En av tre oppgir ulike datarettigheter for fysisk plassering av skydata som et hinder. Dette bidrar til forsiktighet hos selskapene.

Det er behov for å utvikle strategier for en bedre koordinert overgang til skytjenester. Capgeminis studie viser hvordan virksomheter kan dra nytte av skyen i alle større dimensjoner av virksomheten, uten å måtte håndtere ytterligere spørsmål knyttet til kompleksitet, risiko og integrasjon.

 For tilgang til studien i sin helhet, gå til: www.capgemini.com/business-cloud-report

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply