Fortsatt norsk it-vekst i 2013

Usikre tider til tross, fire av ti bedrifter har skrudd opp it-budsjettet i år. Det viser en spørreundersøkelse blant norske it-sjefer.

– Ting tyder på at det blir en god vekst på it-siden også i 2013. Offentlig sektor spiller en viktig rolle også i år, samtidig som vi har sterke indikasjoner på at det planlegges forholdsvis store investeringer i flere sektorer, sier Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør i Steria.

I en undersøkelse Rock IT har gjennomført på oppdrag for Steria melder 42 prosent av it-sjefene at de får større budsjett i 2013 sammenlignet med fjoråret, mens ytterligere 44 prosent svarer at budsjettet ligger cirka der det lå i 2012. 10 prosent melder at IT-budsjettet har blitt ”litt mindre”.

Det er ikke bare i it-budsjettene den forsiktige optimismen råder. Undersøkelsen avdekker også at fire av ti norske virksomheter skal igangsette større enkeltstående it-prosjekter i 2013.

Internasjonal vekst

Den norske it-veksten sammenfaller med resultatene fra en stor undersøkelse gjennomført av amerikanske CIO Magazine. Her svarer 48 prosent av it-direktørene som deltok at de har fått større budsjetter i år, mens 13 prosent melder om kutt. Ifølge denne undersøkelsen er det i første rekke innen skytjenester, mobil teknologi og datavarehusløsninger at veksten vil komme.

– Også i Norge styrker nettskyen sin posisjon. I løpet av kun ett år har skyteknologi blitt mer aktuell for halvparten av norske virksomheter. Derimot har vi nok vært ganske tilbakeholdne med å tilrettelegge for mobilitet på arbeidsplassen, sier Lindgren.

Må bli mer effektive

I den norske undersøkelsen forteller 76 prosent av it-sjefene at arbeidsmengden har blitt større, uten at ressursene øker tilsvarende. – Selv om viljen til å bruke penger på it er til stede, forventer toppledelsen stadig større avkastning på investeringene sine. Denne utfordringen må it-sjefen belage seg på å takle også i år, kommenterer Lindgren.

Han legger til: – Dette fokuset på effektivisering er forståelig, og det er ingen tvil om at riktig it-satsing kan bidra til å redusere kostnader og gjøre bedriften mer strømlinjeformet. Men det er viktig at satsingen ikke bare blir intern, men at den også orienteres ut mot markedet og kundene, råder Lindgren.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply