Etikk viktig i norske it-innkjøp

Seks av ti bedrifter oppgir at de vektlegger etikk og bærekraft i it-innkjøpene sine.

Seks av ti bedrifter oppgir at de vektlegger etikk og bærekraft i it-innkjøpene sine. – Det er gledelig overraskende at etikkbevisstheten er høy hos såpass mange, sier Olaf H. Thommessen i Steria.

– De siste årene har stadig flere toppledere skjønt at også deres bedrift kan bidra til å bekjempe utnytting av arbeidskraft, barnearbeid og brudd på menneskerettigheter. Ved å knytte samfunnsansvar opp mot innkjøp kan man gjøre en stor forskjell, sier Thommessen, som leder Sterias arbeid med bærekraft i Norge. Han legger til at it-innkjøp kanskje ikke er det man forbinder mest med etikk og samfunnsansvar.

 – Bevisstheten er nok høyere i enkelte andre sektorer, der mediene har avslørt tilfeller av barnearbeid og andre uverdige forhold. Likevel er det en rekke farer som skjuler seg også i it-bransjen, knyttet til produksjon, distribusjon, drift og destruksjon av it-utstyr. At bransjen er seg bevisst dette ansvaret – før en skandale inntreffer – er gledelig, mener Thommessen.

1 av 10 tar ikke ansvar

Funnene stammer fra i en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Rock IT på vegne av Steria, blant it-sjefer i større norske organisasjoner. Mens 15 prosent av bedriftene oppgir at de ”i svært stor grad” tar hensyn til etikk og bærekraft, svarer ytterligere 35 prosent at de gjør det ”i ganske stor grad”. Hver tiende bedrift tar ”i svært liten grad” slike hensyn når de kjøper inn IKT-relaterte produkter og tjenester.

 Samtidig som etiske og bærekraftige it-innkjøp er viktig for 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen, er miljøhensyn viktig for 54 prosent. Dette er en liten nedgang fra en tilsvarende undersøkelse i fjor.

 Langt mellom ord og handling

Selv om et flertall av norske bedrifter sier de tar samfunnsansvar på alvor, er Thommessen klar over at det kan være langt mellom liv og lære. I rapporten ”Miljø- og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser”, som Steria laget for Pitney Bowes Norge tidligere i år, kommer det fram at selv om 88 prosent av norske innkjøpere regner miljø- og samfunnsansvar som viktig, er det bare én av fem som faktisk kontrollerer at leverandørene holder det de lover.

 – Det er grunn til å tro at det kan være en viss avstand mellom ord og handling også i it-bransjen, sier Thommessen.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply