Asbjørn Habberstad – Konsulentenes Gründer

I gjenoppbyggingen etter verdenskrigen var bruk av konsulenter i næringsliv og offentlig forvalting ikke vanlig. Konsulentyrket var en helt ny bransje. Det var bare noen få konsulenter Norge.

En av disse var Asbjørn Habberstad som i 1940 etablerte sitt personlige konsulentfirma, hadde 3 ansatte i 1945. Det vokste til 50 i 1959 og videre til 142 konsulenter i 1970. Asbjørn Habberstad AS ble det ledende konsulentfirmaet i Norden i 1970-årene. Både store og små bedrifter fikk betydelig hjelp til å gjennomføre omfattende omstillinger.

I Finland ble Asbjørn Habberstad kalt for «Rasjonaliseringens far», og i 1968 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse i den kgl. St. Olavs Orden for sin innsats ved rasjonaliserings-fremmende tiltak i og utenfor Norge.  

Asbjørn Habberstad brøytet vei for hvorledes konsulentoppdrag skal gjennomføres for at resultatene skal bli gode og hvilke krav som bør stilles til en god konsulent.

Tidligere Habberstad-konsulenter arrangerte nylig et minnemøte om Asbjørn Habberstad der hans liv og virke ble belyst. Andre konsulentfirmaer i Norge ble kort omtalt. Innleggene på møtet er nå trykt i et hefte med tittelen »Asbjørn Habberstad til minne». Jfr. omslag nedenfor.

Konsulentbransjens historie i Norge er ikke skrevet. Dette heftet forteller imidlertid litt – blant annet om den vanskelige starten, problemene etter Asbjørn Habberstads død og når utenlandskeide konsulentfirmaer etterhvert utkonkurrerte norskeide konsulentfirmaer.

Heftet kan bestilles ved å sende en e-post til: jan.g.langf@gmail.com

About the author

Related Posts