PRO Archive HOME > PRO

Ny rapport om konsulentbransjen

Hvert år utgir Konsulentguiden analyser av markedet for management Consulting. Her er utdrag av årets rapport.

Hvert år utgir Konsulentguiden analyser av markedet for management Consulting. Her er utdrag av årets rapport.

Fortsatt fokus på digitalisering og transformasjon

Den viktigste tjenesten som konsulentselskapene skal levere i 2023 er digitalisering og transformasjon av virksomheter, viser rapporten Management Consulting 2023 som kom ut i dag.

Den viktigste tjenesten som konsulentselskapene skal levere i 2023 er digitalisering og transformasjon av virksomheter, viser rapporten Management Consulting 2023 som kom ut i dag.

Blant de beste!

Sammenliknet med sien konkurrenter hevder konsulentselskapet sammen de beste i bransjen. Her er er en oversikt over hva kundene mener: You are unauthorized to view this page. Username Password Remember Me     Forgot Password

IT-Trender – EY scorer best på sannsynligheten for gjenkjøp

EY (Ernst & Young) scoret best på sannsynlighet for gjenkjøp blant 38 sentrale konsulentselskap som var med i vår undersøkelse IT-Trender 2021. Utdrag av rapporten: Bestill hele rapporten på lenken under. Pris Kr 3 900.-. https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/   Eller kontakt oss på: kontakt@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.   Rapporten gi viktig informasjon for fremtidige konsulentkjøp. For […]