Ny administrerende direktør i Atea Norge

Ole Petter Saxrud er utnevnt til administrerende direktør i Atea Norge, med virkning umiddelbart. Han erstatter Michael Jacobs, som forlater Atea.

Ole Petter Saxrud er utnevnt til administrerende direktør i Atea Norge, med virkning umiddelbart. Han erstatter Michael Jacobs, som forlater Atea.

IT-Trender – EY scorer best på sannsynligheten for gjenkjøp

EY (Ernst & Young) scoret best på sannsynlighet for gjenkjøp blant 38 sentrale konsulentselskap som var med i vår undersøkelse IT-Trender 2021. Utdrag av rapporten: Bestill hele rapporten på lenken under. Pris Kr 3 900.-. https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/   Eller kontakt oss på: kontakt@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.   Rapporten gi viktig informasjon for fremtidige konsulentkjøp. For […]

Tildeles Lilla Hansen-prisen av Forsvarsmateriell

Prisen for beste bidrag til Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse knyttet til Militær anvendelse av skytjenester (MAST) gikk til Sopra Steria.

Prisen for beste bidrag til Forsvarsmateriells plan- og designkonkurranse knyttet til Militær anvendelse av skytjenester (MAST) gikk til Sopra Steria.

Dette tjener IKT-ledere

Årslønnen til en leder i IKT-, elektro- og energisektor ligger i snitt på 757 000 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Årslønnen til en leder i IKT-, elektro- og energisektor ligger i snitt på 757 000 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

It-avdelingen skvises

Norske bedrifter bruker stadig mindre av it-ressursene sine på drift og vedlikehold, viser en ny undersøkelse. –

Norske bedrifter bruker stadig mindre av it-ressursene sine på drift og vedlikehold, viser en ny undersøkelse. –

Konsulentprisen 2013

Konsulentprisen er konsulentbransjens priser for fremragende aktører i konsulentbransjen for Årets Konsulentselskap og Årets Konsulent.Dette er juryen for Årets Konsulentpriser 2013.

Konsulentprisen er konsulentbransjens priser for fremragende aktører i konsulentbransjen for Årets Konsulentselskap og Årets Konsulent.Dette er juryen for Årets Konsulentpriser 2013.

Konsulentprisen er konsulentbransjens priser for fremragende aktører i konsulentbransjen for Årets Konsulentselskap og Årets Konsulent.Dette er juryen for Årets Konsulentpriser 2013.

Heksejakt på konsulenter

Omsetningen av konsulenttjenester er i sterk vekst og norske konsulentkjøpere er godt fornøyd. Det skriver Abelias Paul Chaffey og Anne Cathrine Røste i Dagens Næringsliv 18. september.

Omsetningen av konsulenttjenester er i sterk vekst og norske konsulentkjøpere er godt fornøyd. Det skriver Abelias Paul Chaffey og Anne Cathrine Røste i Dagens Næringsliv 18. september.