Vi undersøker konsulentmarkedet!

Vi er i gang med Årets undersøkelse om konsulentbransjen.

Vi er i gang med å undersøke konsulentbransjen og håper at du som kjøper har mulighet til å svare på et par spørsmål.

Lenken til undersøkelsen finner du her: https://srvy.no/m24
Som konsulentkjøper får du også tilsendt gratis rapport om funnene vi har gjort.

En av temaene i undersøkelsen er bærekraft – og vi kommer til å sammenlikne funn vi gjør i 2024, mot tilsvarende spørsmål i 2023.

Hvem gjør jobben?

Gode intensjoner er sjelden nok – noen må faktisk også gjøre jobben. En stor, ny undersøkelse viser hvor viktig innleide konsulenter er for virksomheter som vil levere på bærekraft.

Kapasiteten og kompetansen konsulenter bidrar med, er avgjørende for gjennomføringen av etablerte strategier og mål for bærekraft.

Dette svarte nærmere 60 prosent av organisasjonene som kjøper konsulenttjenester i fjorårets rapport  fra Konsulentguiden – undersøkelse gble jennomført i samarbeid med Norstat blant 760 konsulentkjøpere i både offentlig og privat sektor.

– I dagens marked opplever mange virksomheter at de knapt nok har tid til å håndtere de mest forretningskritiske oppgavene i det daglige, sa Sigri Sevaldsen, bransjedirektør for teknologi i Virke.

– Når nye krav og forventninger til bærekraft eller ny teknologi kommer på toppen av dette, må de gjerne ha hjelp utenfra. Her kan konsulentene være helt avgjørende for å lykkes, sa Sevaldsen.

Flest benytter allerede konsulenter

Den viktigste tjenesten konsulentselskapene leverte på 2023, var ifølge rapporten digitalisering og transformasjon av virksomhetene.

I dette ligger det også at virksomhetene trengte hjelp til å håndtere det grønne skiftet:

Selv om flertallet av respondentene mente at bærekraft har ført til nye tjenester, forretningsmodeller og innovasjoner, rapporte 1 av 4 nemlig at organisasjonskulturen deres hindrer integreringen av bærekraft i virksomheten.

Undersøkelsen viste at hele 50 prosent av respondentene allerede benytter eksterne konsulenter for bistand med innføring av nye standarder og rapporteringskrav knyttet til bærekraft.

Nesten 60 prosent svarte også at konsulentene synliggjør behovet for digitalisering for å levere mer effektivt på bærekraft – og et flertall svarte positivt på at konsulentene også bidro til å utfordre på bærekraftsmål og nye løsninger innenfor bærekraft.

Viktig for verdiskapningen

– De som i dag lykkes med bærekraft, merker at dette i stadig større grad også gir et positivt utslag på bunnlinjen, sa Sevaldsen.

Som medlemmer i Virke, inngår flere av landets største konsulenthus i fagfellesskapet Virke Vekst – som omfatter 2 500 medlemmer innenfor teknologi, rådgivning og finans.

– Uten spisskompetansen til konsulentene hadde arbeidet med det grønne skiftet blitt svært krevende for mange bedrifter. Deres bidrag er avgjørende, sa Sevaldsen.

About the author

Related Posts