Vi undersøker: Markedet for IT-rådgiving

Konsulentguiden kartlegger nå kjøp av konsulenttjenester, der AI er et av hovedtemaene. Bruk noen minutter på full besvarelse, og vi gir 100 kroner til Leger uten grenser, samt en verdifull rapport, som gir deg kunnskap om konsulentkjøp.

Siden 2013 har Konsulentguiden jobbet med å evaluere og forbedre leveringen av konsulenttjenester innen IT-sektoren. Våre rapportkunder er konsulentselskaper, konsulentkunder, presse og akademia.

Årets undersøkelse IT-trender 2023 går ut til flere tusen konsulentkjøpere i samarbeid med Norstat.

Din deltagelse gir våre kunder et uvurderlig innblikk i hvordan de kan ruste seg best mulig for nye oppdrag.

[Klikk her for å besvare undersøkelsen]

Ved full besvarlese så får du en rapport med:

  • Verdifull innsikt om konsulentkjøp
  • Konsulentenes bidrag innen AI

Hvilke konsulentselskaper som er best på:

  • Inntrykk
  • Sjansen for gjenkjøp
  • Verdiskapning

For hver besvarelse så gir Konsulentguiden 100 kroner til Leger uten grenser

Din innsats bidrar til å støtte en verdig sak samtidig som du hjelper bransjen  med å forbedre sine tjenester ytterligere. I tillegg vil du motta et sammendrag av undersøkelsens resultater. Dette sammendraget vil gi deg innsikt i de viktigste funnene og trender innen konsulenttjenester, som kan være til stor nytte når du vurderer fremtidige konsulentkjøp.

Det er viktig å merke at vi ikke har tilgang til opplysninger om hvem som besvarer undersøkelsen, og vi opprettholder full konfidensialitet. Vi vil motta en omfattende rapport basert på alle innsendte svar. Spørreundersøkelsen er  i tiellegg distribuert til over 2000 konsulentkjøpere, og det er mangfoldet i tilbakemeldinger som gir oss den dybden og verdifulle innsikten vi søker.

Om Konsulentguiden

Konsulentguiden har i mer enn 20 år produsert rapporter som gir innsikt i konsulentbransjen i Norge. Våre kunder inkluderer ledende konsulentselskaper. Vi benytter oss av benchmarking for å sammenligne selskaper basert på sentrale parametere, inkludert kundetilfredshet. Videre utfører vi en grundig analyse av de tjenestene konsulentkjøpere har benyttet seg av det siste året og planlegger å kjøpe i fremtiden. Dette gir en helhetlig oversikt over bransjetrender og hjelper konsulentkjøpere med å ta informerte beslutninger.

 

About the author

Related Posts