Norske toppledere står overfor doble utfordringer ved AI-Investeringer

I en undersøkelse foretatt av EY viser det seg at nær sagt alle toppledere planlegger investeringer i AI i nærmeste fremtid.

 

En nylig undersøkelse utført av FT Longitude på vegne av EY har avdekket at en overveldende majoritet av globale toppledere, inkludert 140 medlemmer av Oslo Business Forums CEO-nettverk i Norge, planlegger å investere betydelig i kunstig intelligens (AI) i nær fremtid. Mens denne trenden reflekterer en økende anerkjennelse av AI’s potensiale, peker undersøkelsen også på et komplekst landskap preget av utfordringer og usikkerhet.

Tidskritisk beslutningstaking 

På tross av en sterk vilje til å omfavne AI, rapporterer 68 prosent av lederne at de står overfor betydelige utfordringer med å handle raskt, primært på grunn av usikkerheten som omgir AI-landskapet. Undersøkelsen indikerer dermed en dobbel natur av dilemmaet: På den ene siden presser konkurransen dem til å handle hurtig, mens på den andre siden bremser usikkerheten tempoet.

Selskaper med potensiell omsetningsreduksjon er tilbakeholdne med AI

En interessant observasjon fra undersøkelsen er at selskaper som forventes å redusere omsetningen innen 2024, er de minst sannsynlige til å omfavne AI og øke investeringene. Dette paradokset kan indikere en nølende tilnærming til teknologisk innovasjon blant selskaper som står overfor økonomiske utfordringer.

Norsk virkelighet: Fra GenAI til strategiske bekymringer

I Norge har 40 prosent av virksomhetene allerede tatt i bruk Generativ Kunstig Intelligens (GenAI), spesielt innen kundeorienterte funksjoner som branding, markedsføring, salg og FoU. Imidlertid viser tallene en lav integrasjon av AI i områder som HR (4 prosent), økonomi (4 prosent) og juridisk (1 prosent).

Mangel på kompetanse innen GenAI dominerer bekymringene blant norske virksomheter, sammen med utfordringer knyttet til integrasjon, regulering og etikk. Overraskende viser undersøkelsen at hele 75 prosent av virksomhetene mangler et strategisk rammeverk for GenAI, og dette kan ha implikasjoner for å oppnå organisasjonens overordnede mål.

Veien fremover: Balanse mellom hastighet og planlegging

Å navigere i dette komplekse landskapet krever en balansert tilnærming. Mens presset for å handle raskt er tydelig, understreker funnene viktigheten av å utvikle en helhetlig strategi som omfavner ikke bare teknologiske aspekter, men også kompetanseutvikling, regulering og etikk.

Undersøkelsen gir et klart signal: AI er uunngåelig, men veien til vellykket implementering krever grundig planlegging, strategisk tenkning og en forståelse av de spesifikke utfordringene som norsk næringsliv står overfor.

Kilde EY

 

About the author

Related Posts