Uavhengig og åpen plattform for bruk av nettsky

EVRY og SINTEF skal sammen med 13 andre partner være med på å utvikle en åpen plattform som vil støtte både design og distribusjon av applikasjoner for nettsky.

EVRY og SINTEF skal sammen med 13 andre partner være med på å utvikle en åpen plattform som vil støtte både design og distribusjon av applikasjoner for nettsky. Dette initiativet inngår i en eurpoeisk satsing, PaaSage, og støttes med 6,3 millioner euro fra EU-kommisjonen, hvorav én millon euro går til de norske deltakerne.

Europeisk industri, særlig små og mellomstore bedrifter, og offentlig forvaltning henger etter i forhold når det gjelder å høste gevinster som er gjort mulig av nettskyen.

Noe av årsaken ligger i at løsningene er utilstrekkelige og at det krever høy grad av kompetanse for å kunne utnytte mulighetene i teknologien. Disse ulempene forsterkes av en sterk gjensidig avhengighet mellom klientprogram og nettsky-plattform, og at man i dag er avhengig av å binde seg til en leverandør når man benytter nettsky.

Den europeiske PaaSage-satsingen vil sørge for at folk med programmer som skal flyttes til nettsky, får mulighet til å gjøre dette ved hjelp av den nye plattformen uten å binde seg til en fast skyleverandør. De kan også flytte programmene sine fra en sky til en annen ut fra prisforhold og andre behov.

– Vi som er forskere ved SINTEF IKT skal utvikle et språk (Cloud modelling language) som skal beskrive programmer uavhengig av nettskyleverandør , sier Geir Horn. Et klientprogram som er beskrevet i dette språket kan derfor lett flyttes fra en leverandør til en annen – Vi skal også lage algoritmer som er i stand til å behandle data om programmet samtidig som det kjøres og dermed finne ut når programmet kunne kjørt bedre i en sky fra en annen nettskyleverandør.

– EVRY har engasjert seg i PaaSage av flere årsaker. For det første adresserer prosjektet fremtidig kompleksitet og avhengigheter som vil vokse ut av store nettskyløsninger. Deltagelse i PaaSage vil gi oss førstehåndskompetanse og konkurransefortrinn i å håndtere disse utfordringene. Videre fokuserer EVRY kraftig på modernisering av offentlig sektor, som sentralforvaltning, kommuner og sykehus. Effektive nettskyløsninger, med høy kvalitet og sikkerhet levert fra norske datasenter, er en sentral katalysator i dette arbeidet. Vi skal være best i grensesnittet mellom våre kunders behov og teknologi, og ser på brobygging mot akademika og forskningsprosjekter som ett av flere virkemiddel, sier Frode Finnes Larsen, produktdirektør i EVRY. – Til slutt så ønsker vi å ta et samfunnsansvar ved å bidra til mer effektiv og målrettet utnyttelse av forskningsmidler gjennom å anvende resultater inn i aktuelle pilotcase.

PaaSage koordineres av ERCIM som er konsortiet for informatikk og matematikk i europeisk forskning.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply