Konsulentprisen 2013

20. mars 2013 kåres Årets konsulent og Årets konsulentselskap. Send inn dine forslag til kandidater!

Gode konsulenter bidrar til forandringer og vekst. Har din bedrift opplevd fremragende konsulentbistand i 2012? Eller har du som konsulent selv bidratt til det samme? Foreslå din kandidat eller ditt eget kandidatur til cat@konsulentguiden.no! Siste frist for forslag er 1. februar 2013

Det er to priskategorier: Årets konsulent og Årets konsulentselskap

Nominasjonskriterier:

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

 1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
  2. Finans og økonomistyring
  3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
  4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
  5. Markedsføring og markedskommunikasjon
  6. Informasjonsteknologi og systemer
  7. Eksport og internasjonalisering
  8. Prosjektledelse
  9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
  10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

 1. Særpreg og unik karakter
  En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.
 2. Effekten av konsulentoppgaven
  Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.
 3. Faglighet
  Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.
 4. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling
  Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.
 5. Refleksjon
  Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.
 6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulentjenester og kundeløsninger
  For nominasjon til Årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Konsulentprisen ble startet av Konsulentguiden i 2008. Konsulentprisen ble etablert for å belønne fremragende aktører i konsulentbransjen, og for å synliggjøre den viktige rollen konsulentene har for verdiskapingen.

Bak prisutdelingen står Konsulentguiden og Institute of Management Consultants Norway.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply