Flere store it-prosjekter i 2013

Halvparten av norske bedrifter planlegger større it-investeringer i løpet av 2013. Det viser en fersk spørreundersøkelse blant norske it-sjefer.

– Mens det er kostnadskutt som gjelder i mange land nedover i Europa, er norske virksomheter ikke redde for å sette i gang store it-prosjekter når det er nødvendig. I statsbudsjettet for 2013 er det dessuten satt av midler til flere storstilte offentlige it-prosjekter, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria. Nylig vant Steria en kontrakt i forbindelse med IKT-moderniseringen i NAV verdt inntil 800 millioner kroner.

Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Rock IT blant it-sjefer i større norske organisasjoner, på vegne av Steria. På direkte spørsmål om det planlegges store it-investeringer kommende år svarer 47 prosent ”ja”, 40 prosent ”nei”, 12 prosent ”kanskje”, mens den siste prosenten er usikker.

Færre spektakulære fiaskoer 

Ofte sies det at halvparten av alle it-prosjekter ender i fiasko, men Lindgren tror statistikken er blitt bedre både i Norge og internasjonalt de siste årene. Han understreker at profesjonell styring er helt avgjørende for å lykkes med it-prosjekter.

– Jo større et it-prosjekt er, desto dypere blir fallgruvene. Tidligere ble prosjekter gjerne utviklet etter fossefallsmetoden, der alt ble planlagt ned i minste detalj og prosjektet fulgte et forhåndsbestemt løp. Store prosjekter løper gjerne over ganske lang tid, og det mye som kan endre seg underveis. Da kan ting virkelig gå galt, sier Lindgren.

I dag foretrekkes såkalt smidig utvikling på de fleste it-prosjekter av en viss størrelse. Her en rammene mindre satte, programmeringen starter tidligere, brukerne blir involvert og det blir enklere for alle parter å gjøre kursendringer underveis.

12 bud for gode it-prosjekter 

 1. Ha toppledelsen på lag 
 2. Fokuser på mennesker 
 3. Sett av nok til drift og opplæring 
 4. Sett klare krav og mål 
 5. Det opp prosjekter i faser 
 6. Avklar roller og ansvar 
 7. Vit at ikke alt kan forutsees 
 8. Styr risikofaktorene 
 9. Ikke vent med testing til slutt 
 10. Følg opp krav og resultater 
 11. Prioriter knallhard 
 12. Synliggjør resultatene 

(Kilde: Sterias 3-minuttersguider) 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply