Satser på Vestlandet

– Vidar Bratli Wold ny leder for konsulentvirksomheten til Jefferson Wells Økonomi i Bergen,

Konsulent- og rekrutteringshuset Jefferson Wells fortsetter veksten. Nå etablerer selskapet en ny økonomiavdeling i region SørVest.

Jefferson Wells Økonomi er allerede etablert i Trondheim og Oslo, og nå er det Bergen som står for tur i ekspansjonsplanene til konsulentvirksomheten i Jefferson Wells. Vidar Bratli Wold er hentet fra KPMG for å lede den nyetablerte avdelingen.

– Jeg hadde umiddelbart en god følelse i møte med Jefferson Wells. Det er et annerledes og jordnært konsulenthus, som virkelig setter fokus på at de personlige egenskapene til de ansatte skal komplementere den profilen vi har i markedet. Det tror jeg gjør oss rigget for å skille oss fra gode konkurrenter.

Spennende marked

Wold har 11 års erfaring som revisor i KPMG – med base både i Oslo, Bergen, Molde og Trondheim. Han mener det er særlig spennende å få jobbe med region SørVest i sin nye stilling.

– Det er rom for at vi kan ta en posisjon i dette markedet, og jeg mener vi er godt skodd for å møte de behovene som finnes. Vestlandet huser mange spennende bransjer, og bare i Bergen er man langt fremme på blant annet shipping, akademia, maritim forskning og bank- og finans.

Wold, med sin lange bakgrunn fra revisjon, påpeker at det finnes betydelig forskjell på hvordan ulike selskaper driver sin virksomhet – både som konsekvens av geografi, størrelse og bransje. Han tror likevel det er mulig å dra synergier fra konsulentvirksomheten som allerede er etablert i Oslo og Trondheim.

– Som utgangspunkt ønsker vi å dra gode synergier fra våre etablerte kontorer. Noen områder peker seg ut, og da blir det naturlig å se hvordan vi kan være en god bidragsyter til å videreutvikle selskap og organisasjoner i disse bransjene – gjerne gjennom å bruke de erfaringene vi allerede har på tvers av selskapet.

Langsiktig samarbeidspartner ved midlertidige behov

Den nyansatte lederen har ambisjoner om å gjøre Jefferson Wells’ konsulentvirksomhet innenfor økonomi til kundenes langsiktige samarbeidspartner ved midlertidige behov.

– Det er en positivitet og nysgjerrighet innad i konsernet som bidrar til å gjøre oss synlig i markedet. Vi er i en spennende utfordrerposisjon og ønsker at kundene skal se på oss som en langsiktig samarbeidspartner, med kompetanse til å løse behov både på kort og lengre sikt.

Konsulentvirksomheten innenfor økonomi er én av tre hovedsegmenter i Jefferson Wells, sammen med rekruttering og teknologi. Wold er opptatt av at man ikke bare utnytter synergier på tvers av økonomiavdelingene, men drar nytte av kompetansen som finnes i resten av Jefferson Wells.

– Vi er i en unik posisjon og jeg kommer til å ta en aktiv rolle for å kunne utnytte alle synergier. På den måten kan vi, ikke bare løse utfordringer som kunden opplever akkurat nå, men også rådgi på de mulighetene de ikke nødvendigvis ser selv. Det er en av de mange oppgavene jeg ser frem til å ta fatt på gjennom vår satsing her i Region SørVest.

About the author

Related Posts