Ny veileder

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har laget ny veiledning om hvordan dynamisk innkjøpsordning skal gjennomføres og når ordningen er egnet.

 

 

-Det har vært en økende interesse for bruk av dynamisk innkjøpsordning og det har utviklet seg svært ulik forståelse av regelverket og praksis ved gjennomføringen. Vi håper veiledningen kan være til nytte, sier seniorrådgiver i DFØ Ingrid Bjerke Kolderup.

Som offentlig oppdragsgiver kan det være aktuelt å bruke dynamisk innkjøpsordning når

  • du har et gjentagende behov for ytelser som ikke trenger særlige tilpasninger, såkalte hyllevarer.
  • du anskaffer i et marked preget av rask utvikling, for eksempel utvikling av teknologi, synkende priser, stor variasjon i kapasitet i markedet eller stadig nye leverandører
  • du vil legge til rette for at små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan delta og kan noen ganger være et alternativ til rammeavtaler

Ordningen skal gjennomføres som en fullt ut skriftlig elektronisk prosess fra du som oppdragsgiver etablerer ordningen til du inngår avtale med leverandøren. Det derfor ikke anledning til muntlig kommunikasjon som intervjuer eller forhandlinger, heller ikke gjennom Teams, Zoom eller andre muntlige elektroniske kanaler.

 

Fordeler for leverandørene

  • Leverandørene kan når som helst søke om opptak i ordningen
  • Leverandører som ikke ble funnet kvalifisert, kan søke på nytt om opptak i ordningen
  • Leverandørene kan være med i nye konkurranser fortløpende og ikke være avskåret fra å delta som ved rammeavtaler der de ikke er avtalepart

Ytelsen kan være delt opp i ulike kategorier som legger til rette for at virksomheter med spisskompetanse og små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan delta innenfor «sin» kategori

Det kan også legges opp til at ytelsen er delt i delkontrakter, noe som også legger til rette for SMB-er og lokale leverandører kan delta

Der oppdragsgiver legger til rette for standardiserte elektroniske dokumenter, vil det være enkelt og effektivt å delta i konkurransen

Leverandører kan selv velge om de vil inngi tilbud i den aktuelle konkurransen, bla avhengig av om de har ledig kapasitet.

Kilde: ansaffelser.no

About the author

Related Posts