Vi starter jakten på årets beste konsulentoppdrag!

 Hvem fortjener tittelen Årets leder 2021 eller Årets konsulentselskap 2021? 6. april 2022 kåres også Årets oppdrag.

Send inn dine forslag til kandidater! Gode konsulenter bidrar til forandringer og vekst. Har din bedrift opplevd fremragende konsulentbistand i 2021? Eller har du som konsulent selv bidratt til det samme? Foreslå din kandidat eller ditt eget kandidatur  her !

Det er i år tre priskategorier: Årets Leder, Årets konsulentselskap og Årets oppdrag.

Konsulentprisen ble etablert for å belønne fremragende aktører i konsulentbransjen, og for å synliggjøre den viktige rollen konsulentene har for verdiskapingen.  Bak prisutdelingen står Virke og Konsulentguiden.

Årets leder deles ut til enkeltpersoner (og i spesielle tilfeller selskaper) som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk konsulentbransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode.

 

Årets konsulentselskap vurderes ut fra tilfredshet innenfor utførte oppdrag og tar utgangspunkt i data fra undersøkelser innenfor Management Consulting og IT-rådgivning som Konsulentguiden utfører hvert år. Det må dokumenteres resultater innenfor fire parametere: Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål, Konsulentenes faglige kompetanse, kompetanseoverføring til kunde og tjenestenes bidrag til å løse selskapets utfordringer.

 

Årets prosjekt / oppdrag vurderes ut fra: Særpreg, effekt, faglighet, kunnskapsdeling, refleksjon, samfunnsnytte og bærekraft.

Konsulentprisen deles ut 15.juni 2022

About the author

Related Posts