Fått fart på smidig transformasjon

DIGITALISERER SAMMEN. Beate Sander Krogstad og Statnett fortsetter sin digitaliseringsreise med hjelp fra Sopra Steria, her ved Alf Gilroy. Foto: Sopra Steria

Etter flere års eksperimentering med smidige utviklingsteam, strevde Statnett med å ta det neste skrittet fremover. Løsningen ble å standardisere utviklingsteamene og sikre tydeligere eierskap i kjernevirksomheten.

11 000 kilometer med kraftledninger, 1500 medarbeidere og 150 transformatorstasjoner. Takket være Statnett har vi lys i lampa, varmt vann i kranen og strøm i komfyren. Dermed er statsforetaket også en av de mest sentrale aktørene i det pågående grønne skiftet.

– Utviklingen rundt kraftsystemet og tiltak i det grønne skiftet skjer stadig raskere, og vi må ha evnen til å møte fremtidens krav. Etterspørselen etter elektrisitet øker, noe som blant annet gir kapasitetsutfordringer i dagens nett. Stadig mer kraft kommer fra sol og vind, noe som gjør driften mer komplisert. Alt dette fører til at digitalisering blir enda viktigere, sier Beate Sander Krogstad, konserndirektør for transformasjon og digitalisering i Statnett.

Fra utforsking til profesjonalisering

Smidighet er ikke noe nytt i det statlige foretaket. I mange år har det vært høyt under taket når Statnetts fagpersoner har ønsket å utforske smidig metodikk.

– Vi har selvfølgelig tung kompetanse på elkraft og alt som hører med. Det mange ikke tenker over, er at vi også jobber svært mye med digitalisering og moderne teknologi. Våre dyktige teknologer er helt avgjørende for at vi skal klare å bygge og forvalte landets sentrale strømnett og levere i det grønne skiftet, sier Krogstad.

På det meste har rundt 40 tverrfaglige produktteam jobbet på ulike digitale tiltak i Statnett. Dette har gitt verdifull læring og mange nyttige erfaringer, men våren 2022 skjønte Krogstad at noe måtte endre seg dersom Statnett skulle få opp tempo i den digitale utviklingen. Sopra Steria ble hentet inn for å hjelpe til med å profesjonalisere og standardisere den smidige innsatsen, som i Statnett er bedre kjent under navnet «produkt som leveransemodell».

– Det var viktig å øke den smidige kompetansen i hele teamet gjennom coaching, men også sikre at samtlige team trekker i riktig retning. Et viktig element i standardiseringen ble derfor å etablere produktområder med utgangspunkt i verdikjedene i Statnett. Disse produktområdene er igjen tett knyttet opp til porteføljestyringen, forteller Krogstad.

Gjennom resultatbaserte kontrakter tydeliggjøres forventninger til måloppnåelse for hvert område. På denne måten knyttes leveransene i de smidige teamene direkte opp mot strategien til Statnett og realisering av prioriterte gevinster.

Viktig toppforankring

En akilleshæl for mangt et digitaliseringsprosjekt er forankring på toppnivå. I Statnett har både styret og konsernledelsen valgt å sitte tett på digitaliseringsinnsatsen.

– Konsernledelsen eier den strategiske planen for digitalisering og innovasjon, med tilhørende total portefølje av prioriterte tiltak. De har levert tydelige føringer også til arbeidet med «produkt som leveransemodell». Dette oppsettet gir tydelig strategisk forankring og prioritering av tiltak satt i en helhetlig sammenheng, rom til å navigere, og produktoppsettet gjør at vi kan bevege oss hurtig ved behov for endring. Det skapes nødvendig felles retning, og stimulerer teamene til å jobbe effektivt med de tingene som gir resultater i riktig rekkefølge, sier Krogstad.

Samtidig understreker hun at eierskapet til det som gjøres må ligge ute i organisasjonen, i forretningsområdene. Ellers er det umulig for store organisasjoner som Statnett å komme noen vei med verken digitalisering generelt eller smidighet spesielt.

– IT og digitaliseringsavdelingen skal pushe, utfordre og dytte i riktig retning, men vi er helt avhengige av å få med de som jobber i de ulike forretningsenhetene. Poenget er jo å øke effektiviteten, øke verdiskapingen, redusere risiko og levere høyere kvalitet. Da må forretningsområdene med. Det er de som må eie investeringene og resultatene, og vi merker at interessen herfra har økt sterkt den siste tiden, sier Krogstad.

DIGITALISERER SAMMEN. Beate Sander Krogstad og Statnett fortsetter sin digitaliseringsreise med hjelp fra Sopra Steria, her ved Alf Gilroy. Foto: Sopra Steria

– Lær av Statnett

Alf Gilroy, direktør for rådgivning, systemutvikling og -forvaltning i Sopra Steria, mener Statnett har kommet langt på sin smidigreise. Han spår at organisasjonen snart kan hente ut betydelige gevinster av satsingen sin.

– Norge trenger flere slike suksesser. Det er ikke mange som har kommet så langt i arbeidet med smidige leveranser her til lands. Jeg tror mange undervurderer kompleksiteten og omfanget i dette. Omstillingen er enorm og krever mange år med tålmodig arbeid. Nå har Statnett fått vind i turbinen, sier Gilroy.

Nå ser han fram til å fortsette innsatsen med tverrfaglige, smidig coach-team. Disse hjelper med sin varierte ekspertise med den komplekse utfordringen det er å få til en smidig transformasjon, endring av arbeidsmetoder, strukturer og tankesett.

Hjelp til profesjonalisering og standardisering

Beate Sander Krogstad forteller at bistand fra eksterne aktører har vært viktig i arbeidet med å profesjonalisere og standardisere det smidige arbeidet i Statnett. Hun kaller Sopra Steria en svært nyttig medhjelper for «smidigfiseringen» av organisasjonen.

– Sopra Steria er en faglig sterk og kunnskapsrik fasilitator som gir oss god støtte og utfordrer oss der det er nødvendig. De har satt seg inn i en svært komplisert materie, vært med på å skape en felles begrepsforståelse og bidratt til kompetanseutvikling i hele organisasjonen, sier hun.

About the author

Related Posts