Dette er Norges mest bærekraftige kommuner

Bærum topper lista over Norges mest bærekraftige kommuner, i følge pwc.no. En ny kartlegging  av PwC viser store forskjeller i hvordan kommune-Norge presterer i bærekraftsarbeidet.

PwCs Bærekraft 356 er en oversikt over hvordan det står til med bærekraftsarbeidet i alle Norges kommuner. Den omfattende kartleggingen legger FNs bærekraftsmål til grunn, og rangeringen er basert på 67 indikatorer fra offentlig tilgjengelig informasjon. I Bærekraftsindeksen får kommunene en detaljert oversikt som forteller hvordan de ligger an sammenlignet med resten av Norge.

20 av 356 kommuner er på vei mot Parisavtalen

– Foreløpig når kun 20 av kommunene målet (i Parisavtalen) om 7% årlig utslippskutt. Det er for dårlig. For klima og miljø er det likevel inspirerende å se både små og store kommuner på topplista. Selvfølgelig har størrelse og geografi en betydning for kommunenes muligheter, men skal Norge lykkes med grønn omstilling må alle kommuner bidra, sier Geir Are Nyeng, partner i PwC.

Geir Are Nyeng, partner i PwC.

Fakta om Bærekraft 356 fra PwC

  • Bærekraft 356 er en vurdering av status på bærekraftsarbeidet i alle norske kommuner.
  • Analysen er basert på informasjon per 30. juni 2023 fra FN, EU, KS/SSB og andre offentlige kilder.
  • Til sammen bruker rapporten 67 indikatorer basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

 

De mest bærkraftige kommunene i Norge:

1 Bærum Akershus
2 Luster Vestlandet
3 Hole Buskerud
4 Hemsedal Buskerud
5 Tysvær Rogaland
6 Rauma Møre og Romsdal
7 Gloppen Vestlandet
8 Nittedal Akershus
9 Oppdal Trøndelag
10 Ål Buskerud

Kilde: PwC

About the author

Related Posts