Dette er de nominerte selskapene

First House er et av de nominerte selskapene til Årets Konsulentpris 2014, her ved adm. dir og managing partner Per Høiby.

Dette er de nominerte selskapene til Konsulentprisen 2014:

Juryen har mottatt mange spennende forslag til selskaper og konsulenter som kan vise til oppdrag av stor betydning for utvikling av det norske samfunn på kort og lang sikt. For nominasjon til Årets konsulentselskap legger juryen særlig vekt på selskapenes evne til grundige vurderinger, selv under press, i tillegg til særpregede og hensiktsmessige, varige og målbare løsninger for kundene. Det blir videre lagt vekt på at effektiv og grundig konsulent- og ledelsesteori og -filosofi samt profesjonalitet ligger bak konsulentopplegget og gjennomføringen.

Årets Konsulentselskap 2014:

De tre nominerte selskapene er:

Creuna

, som arbeider i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, design og teknologi. Det nominerte prosjektet er ‘Usable Business Intelligence’ for Det Norske Veritas GL. Prosjektet går  ut på å forbedre selskapets mål og skape mer engasjement rundt selskapets KPI’er.

First House,

et unikt norsk konsulentselskap som utfordrer konsulentbransjen med differensiering og med tung rådgiverkompetanse innenfor forståelsen av politiske prosesser. Selskapet er nominert med prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.

Din Utvikling,

et norskeiet selskap med hovedfokus på omstillingsprosesser hos sine kunder. Det nominerte prosjektet er: Vår Virksomhet – et utviklingsprogram for ledere i Peterson Packaging. Utgangspunktet for oppdraget er å styrke ledelsen i selskapet etter at selskapet hadde gått igjennom en stor omstilling med mange oppsigelser.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply