Årets Konsulentpriser 2023

En risiko- og digitaliseringsprosessen hos ISS på tvers av 120 nasjonaliteter levert av In Future, Power DNB» — KPMGs innovative AI-prosjekt hos DNB, og et lederprogram i Storebrand gjennomført av FRONT Leadership er blant finalistene i Årets Konsulentpriser.

21. september deles prisene Årets Konsulentselskap og Årets Oppdrag ut på Afterwork etter Handelskonferansen. Prisene er et samarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Konsulentguiden. Prisene kåres basert på erfaringer fra kunder og av en erfaren jury med lang fartstid i bransjen.

Tidligere vinnere finner du her:

Årets Konsulentselskap
Årets Konsulentselskap blir delt ut på grunnlag av Konsulentguidens undersøkelser av IT og Management Consulting-selskaper. Det er en jury som velger ut finalistene, som har blitt vurdert av 1500 kjøpere. Undersøkelsen kartlegger kundetilfredshet til de største selskapene innenfor management consulting og IT i Norge.

4 selskaper peker seg ut som finalister til Årets Konsulentselskap. Totalt har over 1500 konsulentkjøpere i privat og offentlig sektor gitt sin tilbakemelding om leveranser på kjøp av konsulenttjenester.
På bakgrunn av resultatene til undersøkelsen som Konsulentguiden har foretatt i samarbeid med Norstat, har juryen hatt fokus på kundens vurdering av konsulentenes faglige kompetanse, i hvilken grad oppdraget har løst organisasjonens utfordringer, kompetanseoverføring, evne til å levere i forhold til oppsatte mål og til slutt hva konsulentkjøperene sitter igjen med av inntrykk av konsulentselskapet etter kjøp av tjenesten.
Etter nøye vurderinger har juryen trukket frem disse selskapene som finalister til Konsulentprisen 2023:

AFF
EY
IBM
Sopra Steria

Juryen har bestått av : Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høyby, managing partner First House, Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi og Virke, Per-Egill Frostmann partner i Executive coach.
Frostmann er intiativtaker til Konsulentprisen i samarbeid med Konsulentguiden og Virke. Prisene har blitt delt ut siden 2007.

Årets Konsulentoppdrag
Konsulentene har i året som har gått vært involvert i mange spennende prosjekter: Effektivitetprogrammer i helsesektoren, bærekraftprogrammer i Orkla, og kartlegging av psykisk belastning i Kriminalomsorgen viser en bredde av kunnskap og involvering i noen av de mest sentrale problemstillingene som Norge står overfor i dag. Noen av prosjektene har nettopp startet opp, slik at det er for tidlig å måle effekt, men juryen kommer til å følge nøye med i utviklingen i disse prosjektene i året som kommer.
Det er viktig for bransjen å synliggjøre effekten av konsulentoppgavene. I en bredde av prosjekter har juryen valgt ut disse 3 prosjektene for å inspirere og dokumentere viktigheten av konsulentenes rolle i privat og offentlig sektor:

De 3 prosjektene er :
Sikkerhet og risikoforståelse ISS World/ InFuture
ISS med sine 9000 mennesker fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør hadde behov for å ta steget videre innen sikkerhet og risikoforståelse for alle ledere og medarbeidere. Digitalisering ble et naturlig steg, og i partnerskap med InFuture startet de på reisen mot digitalisering av sine risikovurderinger og sikker jobbanalyser (kalt PSI) gjennom prosjektet eRV (elektronisk risikovurdering).
Digitaliseringsprosessen skulle nå alle på tvers av hele 120 nasjonaliteter, og mange ulike lokasjoner som skulle risikovurderes. På papir er det vanskelig å nå frem, og prosjektet har revolusjonert en prosess som tidligere har vært papirbasert. Dette har ikke blitt gjort i et såpass stort omfang før. Konsulentene har benyttet gratis verktøy i prosessen, slik at innhold og språk er tilpasset den enkelte bruker. ISS er en av Norges beste integrasjonskanaler og prosjektet har styrket selskapet med å integrere alle medarbeidere i den lovpålagte risikovurderingen selskapet er pålagt å gjøre.
Effekten har vært enorm: Selskapet trenger ikke lenger lete fram utdaterte papirkopier, men har full oversikt i den digitale løsningen ISS har nå en fullstendig oversikt over at alle arbeidsoppgaver for alle tjenester på alle lokasjoner hos alle kunder: Risiko vurderes og oppdateres årlig. Medarbeider får enkelt tilgang til informasjon om hvilke risikoer de er utsatt for i sitt daglige arbeid, på sitt eget språk, slik at alle kan forstå risikoen og gjøre nødvendige tiltak for å jobbe sikkert hver eneste dag. Fra lansering 14. juni 2022 og frem til i dag er det gjennomført 3711 risikovurderinger og det er gjennomført 4752 personlige sikkerhetsinvolveringer (PSI).

«Power DNB» — KPMGs innovative AI-prosjekt hos DNB.
Power DNB-prosjektet er et innovasjonssamarbeid mellom KPMG og DNB. I 2022 ble KPMGs tech-spesialist Cathrine Bruvold utleid til DNBs avdeling for Robotics & AI. Spesifikt ble Cathrine og KPMG koblet på som Power Platform-spesialister for å rådgi, konfigurere og bistå DNB i å sette opp miljøer, sikkerhet, infrastruktur, og styringsstruktur rundt Microsoft Power Platform. KPMGs team utviklet effektive løsninger i Power Apps for å møte DNBs spesifikke forretningsbehov.
Suksesselementer i «Power DNB»:
· KPMG etablerte en effektiv styringsstruktur for Power Platform-utvikling i DNB.
· Helt konkret gjorde denne løsningen for dokumentgodkjenning at godkjennelsestiden i DNB ble redusert, fra 8-10 minutter til kun 30-75 sekunder.
· Prosjektet hadde enorm fremdrift og gikk fra ledelsesgodkjenning til utvikling på kun fire uker for sin første fase, inkludert MVP/PoC.
· Tiltaket reduserte både brukerfeil, operasjonell risiko og dobbeltarbeid.
· Tiltaket førte også til forbedring av datakvaliteten for DNB.
· Sluttresultatet ble kortere ventetid for kunder og økt medarbeidertilfredshet i DNB.
Effekt og datakvalitet: Løsningen for kvalitetskontroll som KPMG introduserte i «Power DNB» eliminerte manuell datasamling. KPMG standardisere spørsmålsformater og databehandling, og skapte et godt grunnlag for sammenlignbare data. Dette bidro til ytterligere forbedring av datakvaliteten.
Automatiseringen ga DnBs ledere et uvurderlig rapporteringsverktøy, som i dag hjelper dem i å vurdere forretningskritiske og obligatoriske kvalitetskontroller som er avgjørende for regulatorisk rapportering. KPMGs konsulentbistand bidro også til å sikre bruken av Dataverse, nødvendige sikkerhetsnivåer, GDPR-overholdelse, og nødvendig forretningslogikk på tvers av hele konsernet.

Tech-spesialist Cathrine Bruvold i KPMG

FRONT Leadership/ Storebrand
I et stadig mer globalisert og digitalisert verden, er det å skape effektive og målbare lederprogrammer svært viktig:
Selskapet FRONT Leadership har som sin misjon å endre verden ved å gi folk den fantastiske lederen som den enkelte fortjener og som samfunnet trenger.
Gjennom et lederprogram blant annet i Storebrand, kan selskapet vise til signifikant fremgang i praktisk lederskap: Fremgang som kan vise seg som dokumentert atferdsendring hos deltakerne og som legges merke i miljøet rundt lederen.
Over-, side- og underordnede opplever en tydelig forskjell, hvilket krever en vesentlig endring. Dette er en kompleks oppgave løst med enkle prinsipper.
Den signifikante atferdsendring hos lederne skyldes prinsipper for effektiv lederutvikling, som flere tusen ledere i 30 land på 6 kontinenter har dratt nytte av. FRONT Leadership har tatt utgangspunkt i anerkjent forskning både nasjonalt og internasjonalt blant annet gjennom Lacarenza et al sin metastudie fra 2017 (Leadership training design, delivery, and implementa:on: A meta Analysis) og et eget forskningsstudium på 5 virksomheter og med 540 involverte fra 2018.
«Læring av ledelse» er komplekst i en hektisk hverdag, Her er teknologi brukt målrettet og strukturert for å forbedre læringen og øke effekten. Oppdraget er løst ved å ivareta 7 prisipper for effektiv lederutvikling:
1. Sikre topplederforankring før oppstart
2. Sette spesifikke mål og sikre at disse bli oppdatert og justert regelmessig.
3. Start med de lavt hengende fruktene med lav investering og høy belønning
4. Fjerne det som er til hinder for effektiv anvendelse
5. Bruk en rekke påvirknings- og læringsmetoder med fokus på praksis
6. Jobb strukturert over tid, bygge stein på stein og du får en katedral
7. Følge opp, gi tilbakemelding på fremgang og feire suksesser fortløpende

Det nominerte programmet har fokus på transformasjonsledelse utviklet av Bernhard Bass og Bruce Avolio. Dette fordi denne ledelsesformen har beviselig sammenheng med organisatoriske resultater. Dessuten finnes det et valid og reliabelt måleverktøy for denne ledelsesformen (MLQ360) som gjorde at man her kunne dokumentere fremgang.

Ansatte i FRONT Leadership under TAKE LEAD 2023

Juryen får Årets Konsulentoppdrag består av: Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høyby, managing partner First House, Hans-Henrik Merckoll administrerende direktør,IBM Norway Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi og Virke, Per-Egill Frostmann partner i Executive coach.

About the author

Related Posts