Front Leadership vant Årets Oppdrag 2023 under Konsulentprisen

På Bildet: Fra venstre Jurymedlem Per-Egill Frostmann, Mats Kristensen, Marthe Pedersen, Sandra Blichner, Stian Jensvoll, Malene Småbrekke, Gunn Brigitte Danielsen, Robert Marsalis

– Dette er en enorm tillitserklæring, sier Mats Kristensen, managing partner i Front Leadership. Tillit er kanskje spesielt viktig i vår bransje, hvor vi får det ærefulle oppdraget å forvalte selskapets aller viktigste ressurs – nemlig ledernes tid og energi.

– Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer, Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

I år fikk vi inn mange nominasjoner til prisen Årets oppdrag/Konsulentprisen 2023: Oppdragene var svært ulike fra klassiske digitale effektiviseringsløsninger til hvordan utvikle en bærekrafts strategi for posisjonering av merkevarer til hvordan ta bedre vare på en svært utsatt gruppe arbeidstakere i kriminalomsorgen.

De tre finalistene var oppdragene InFuture med elektronisk risikovurdering for ISS sine mer enn 9000 ansatte med 120 nasjonaliteter. KPMG med sin Power DNB løsning for DNB som omhandler effektiv styringsstruktur og Front Leadership med deres unike og innovative leveranser av lederutvikling.

Vinneren ble Front Leadership med sitt lederprogram for Storebrand.

– Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer , Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

Juryen baserer sin begrunnelse på at programmet er basert på transformasjonsledelse som er godt og betryggende fundamentert i forskning og som svaret på hva effektiv og endringsorientert ledelse er. Programgjennomføringen er basert på god vitenskap om hvordan voksene tilegner seg kunnskap.

Lederutviklingsprogrammet måler påler programmets effekt på transformasjonsledelse ved bruk av MLQ360 (Multifactor Leadership Questionnaire) oppstart og slutt ca 10-12 måneder senere. I tillegg gjennomføres interne pulsmålinger gjennom året for å gi lederne sekundering og tilbakemelding på eget lederskap underveis. Fordi Front Leadership benytter seg av MLQ360 i dette programmet, så får lederne en internasjonal benchmark, også får programmet en dokumentert fremgang som synes i praksis.

Front Leadership er det første lederutviklingselskapet i Norge i dag som er født digitale, og som startet med dette som et utgangspunkt i 2016. Teknologi brukes for å forenkle, forbedre og fornye lederutviklingen, og var utfordringen med forskningsprosjektet fra 2018, som programmet er tuftet på. Her ga NIFU (Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Front Leadership utfordringen å gjennomføre et heldigitalt program, uten at deltakerne møttes fysisk, hvilket var en rammebetingelse som var gitt før oppstart. I årene etter programmet kontinuerlig evaluert og forbedret, og de siste årene det valgt en hybrid løsning med både fysiske og virtuelle treffpunkter.

Syv enkle prinsipper for effektiv lederutvikling er lagt til grunn for gjennomføring:
1. Sikre topplederforankring før oppstart
2. Sette spesifikke mål og sikre at disse bli oppdatert og justert regelmessig
3. Start med de lavthengende fruktene med lav investering og høy belønning
4. Fjerne det som er til hinder for effektiv anvendelse
5. Bruk en rekke påvirknings- og læringsmetoder med fokus på praksis
6. Jobb strukturert over tid, bygge stein på stein og du får en katedral
7. Følge opp, gi tilbakemelding på fremgang og feire suksesser fortløpende

 

På Bildet: Fra venstre Jurymedlem Per-Egill Frostmann, Mats Kristensen, Marthe Pedersen, Sandra Blichner, Stian Jensvoll, Malene Småbrekke, Gunn Brigitte Danielsen, Robert Marsalis

Juryen har bestått av : Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høiby, managing partner First House, Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi i Hovedorganisasjonen Virke, Per-Egill Frostmann partner i Oslo Executive.
Konsulentprisen er et samarbeid mellom Konsulentguiden og Virke. Prisene har blitt delt ut siden 2007.

 

About the author

Related Posts