Årets Konsulent selskap 2013

Konsulentene i Considium har vært med på å skape store endringer i Norsk Gjenvinning (foto: Lillian Andersen)

Våg å gjøre det enkelt, sier daglig leder Siri Fürst i Considium. Considium vant prisen Årets Konsulentselskap med et case fra Norsk Gjenvinning.

Avfall kan være løsning på fremtidens ressursproblem, sier daglig leder Siri Fürst i Considium. Considium vant prisen Årets Konsulentselskap 2013 med et case fra Norsk Gjenvinning.
– Considium Consulting Group har vært en sentral kraft for å få til grunnleggende endringer i Norsk Gjenvinning det siste året, sier konsernsjef Erik Osmundsen i Norsk Gjennvinning

Norsk Gjenvinning er det ledende gjenvinningsselskapet i Norge med 1 500 ansatte og en årlig omsetning på ca. 4 mrd NOK. Selskapet ble kjøpt opp i 2011 av Private Equity fondet Altor Fund III. Selskapet  gjennomførte et «100-dagers program» hvor det ble påvist store forbedringspotensial, noe som resulterte i et det ble satt et konkret, langsiktig finansielt mål. Det ble imidlertid samtidig også påvist at organisasjonens gjennomføringskraft ikke var kraftig nok til å høste de store potensialene.

Den nye ledelsen i Norsk Gjenvinning satte seg derfor mål om å bygge opp  organisatorisk gjennomføringskraft ved et systematisk og målrettet arbeid:

  • Organisasjon og lederskap. Mål nr. 1 var å sikre at riktige ledere «mønstrer på» i klare roller som er tilpasset markedet og Norsk Gjenvinnings strategi. I tillegg til behovet for dyktig ledelse, er Norsk Gjenvinning avhengig av personer som deler selskapets verdigrunnlag og som ønsker å oppnå de samme overordnede målsetningene.
  • Visjon og mål. Norsk Gjenvinning ønsket også tydelige, kortsiktige mål for den enkelte ansatte, og en klar visjon for selskapet på lang sikt.
  • Kultur. Norsk Gjenvinning skulle jobbe systematisk med å utvikle selskapets kultur som et konkurransefortrinn. Som følge av mange oppkjøp, har det dannet seg flere subkulturer og behovet var stort for en systematisk bygging av en felles Norsk Gjenvinning kultur.

Considium Consulting Groups metode «Resultatledelse» har vært et viktig bidrag i endringsprosessen. Månedlige resultatsikringsmøter er innført i ledergruppene. Møtene har som mål å sikre resultatoppnåelse ved å endre måten å arbeide sammen på.

Det har vært avgjørende at dette ble gjort på en måte som fremmer lagånd og der ønsket om å hjelpe hverandre stod sentralt. Det ble besluttet ett styringsmål og tre Must Win Battles (MWB) for alle. Resultatsikringsmøtene ble gjennomført i  stram regi som  sikret effektive møter og fokus fremover i tid.

Med «Resultatledelse» som metode synliggjør konsulentene resultatansvar og bidrar til sikring av resultater gjennom styring mot avtalte mål, utvikling av team og bedret motivasjon.

Lederens rolle i resultatstyring innebærer ikke å dele ut mål. Derimot forventes det at lederen inviterer til et samarbeid der man sammen utvikler et åpent og tillitsfullt samarbeid om mål, verdier og resultater.

Considium Consulting Group AS er et norsk kompetansemiljø etablert i 1985 og består i dag av 18 partnere – alle med bred og lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv og offentlig forvaltning. Arbeidsformen kjennetegnes ved bruk av enkle og praktiske metoder; rett på sak med fokus på resultat. Considium Consulting Group har oppdrag både innen privat og offentlig sektor. Selskapet leverer tjenester innen omstillings- og endringsprosesser, strategiprosesser og implementering av resultatstyringsprosesser, prosjektsikring, lederutvikling, teamutvikling, rådgivning av ledere og forretningsutvikling.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply