Årets Konsulent 2014

Simen Olstad tildeles prisen som Årets Konsulent 2014.

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

 Juryen mener at Olstad har løst utfordringen på en eksemplarisk måte. Han fremstår som en prosjektleder som både har oversikt over helheten og detaljene og samtidig lar enkeltpersoner få blomster under hans ledelse. Samtidig har han i prosjektet vist at han har evne til å ta styring og igangsette nødvendige endringer for å nå ønskede mål for sin kunde.

 Juryen mener at mange andre store og komplekse infrastrukturprosjekter kan dra nyttig lærdom av søknadsprosessen for Oslo 2022.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply