Nominert til Konsulentprisen: FiftyFifty

Vi får inn mange spennende prosjekter til Konsulentprisen 2022: AFF Fifty Fifty er et program med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 5 for å få flere kvinner til topps i næringslivet.

Gjennom FiftyFifty programmet settes det fokus på den urealiserte gevinsten som ligger i et likestilt og mangfoldig arbeidsliv.

FiftyFifty er et digitalt program med deltakere fra Amerika, Europe og Asia.
Debatten om mangel på kvinnelige ledere går kontinuerlig i media, men det er få konkrete tiltak for å gjøre noe med utfordringen!
En rekke studier viser at økt kjønnsbalanse i ledelsen bidrar til forbedret innovasjonskraft, lønnsomhet og økt attraktivitet og lojalitet hos arbeidstakere (e.g., European Institute for Gender Equality, McKinsey: Delivering through Diversity,2018).
I de 200 største selskapene er øverste leder nesten alltid en mann
(86% adm dir og 89% styreleder). Det er en liten, men positiv utvikling i de fleste bransjer siden 2018. Kun 1 av 11 bransjer har kjønnsbalanse i toppledergruppen (Core 2020).

 

Programmet arbeider på 3 nivå.
1) Den enkelte deltaker
2) Virksomhetsnivå
3) Samfunnsnivå

Her er mer informasjon om programmet

About the author

Related Posts