Årets konsulentpriser

Årets Konsulentdag 2022 skal vi feire på Deichmann i Bjørvika . Det er fortsatt mulig å nominere til Årets Konsulentpriser!

Vurderingskriterier for Årets oppdrag, Årets konsulentselskap og Årets leder 2022

 

De to første prisene utdeles innenfor de nedennevnte fagområdene, eller kombinasjoner av fagområder. For alle 5 vurderingskriteriene gjelder at juryen bedømmer alle elementer som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Underpunktene, som er nevnt nedenfor, er viktige aspekter ved de 5 kriteriene som det på forhånd anses naturlig å få belyst, men som ikke er relevante i alle tilfeller. Fagområdene er:

 

 1. Bedriftsstrategi og organisasjonsutvikling
 2. Økonomiske og andre administrative systemer
 3. Ledelses- og personutvikling, executive coaching, personalledelse og rekruttering
 4. Produksjon, logistikk, servicefunksjoner og produktutvikling
 5. Markedsføring og markedskommunikasjon
 6. Informasjonsteknologi og systemer
 7. Eksport og internasjonalisering
 8. Prosjektledelse
 9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
 10. Innovasjon og Grunderskap mm
 11. Bærekraft

Kriterier

 1. Særpræg og unik karakter

En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte. Beskriv hva som var spesielt ved oppdraget i relasjon til f.eks.:

 • Kompleksitet
 • Nyskaping i oppgaveutførelse eller resultat
 • Sammensetting av konsulent- og kundeteam
 • Bidrag til virksomhetens konkurransekraft

 

2 Effekten av konsulentoppgaven

Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av konsulenter og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver, inkludert:

 • Er det skapt varige forandringer, i så fall: hvilke?
 • Er det oppnådd effekt på topp- og bunnlinje?
 • Er arbeidsdelingen i virksomheten og/eller imellom virksomheten og dens omverden blitt forandret?
 • Står omkostningene ved konsulentoppgaven i forhold  til effekten?

 

 

3 Faglighet

Det forventes, at effektiv consulting- og moderne ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt, bl.a. i forhold til:

 • Teoretisk og konseptuell bakgrunn
 • Konsulentens evne til at sette seg inn i kundens problemstillinger og kultur
 • Anvendelse av metoder og operasjonelle teknikker som er faglig forankret
 • Strukturerte arbeidsmetoder
 • Samarbeide med oppdragsgiver
 • Profesjonell projektledelse

 

4 Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling

Konsulenten får stor kunskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden:

 • Var kunnskapsdeling et spesielt element i avtalen?
 • På hvilke områder er det overført kunnskap fra konsulentteamet til kunden?
 • Hvordan var konsulentenes evne til at formidle ny kunnskap? – var den effektiv?
 • På hvilken måte har den nye kunnskapen verdi for kunden?

 

5 Refleksjon

Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen, bl.a.:

 • Hva var oppdragets resultat?
 • Ble oppgaven gjennemført som avtalt?
 • Hva var læringen i oppdraget/prosjektet
 • Hva var bra og hva kunne blitt gjort anderledes?
 • Vil kunden bruke konsulenten igjen og hvordan?
 • Er det skapt ideer til nye projekter?
 • Dro oppdragsgiver nytte av hele konsulentbedriftens kunnskap?

 

For prisen som Årets leder gjelder følgende kriterier

 

Årets leder deles ut til en toppleder (CxO, administrerende direktør, divisjonsdirektør, avdelings/gruppeleder el.l.) som har utmerket seg i 2021. Kandidaten skal ikke bare ha vist god forståelse hvordan pandemien (Covid-19) har påvirket bedriften og samfunnet, men også foretatt prioriteringer og fattet beslutninger som har gitt resultater.

Juryen ønsker nominasjoner fra private og offentlige virksomheter.

 

 

For kandidatene

 

PROSEDYRE

For å komme i betraktning for prisene er det viktig at du fyller ut søknaden riktig. Søknaden sendes juryen via dette skjemaet eller på mail til cat @konsulentguiden.no

 

 

FRIST

Søknadsfristen er snarest.

 

BEDØMMELSESPROSESSEN

Alle prissøknadene vil bli bedømt opp mot et tydelig definert sett av kriterier av et dommerpanel som er bundet av et etisk regelverk som dekker konfidensialitet, interessekonflikter og kontakt med søkere.

En shortlist av finalister vil bli valgt ut og publisert i forkant av Prisutdelingen.

Om det er nødvendig vil juryen gjennomføre intervjuer med kandidater og kunder.

Vinnerne vil ikke bli offentliggjort før på selve Prisutdelingen.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke appelleres.

Det vil ikke bli gitt noen begrunnelse til kandidater som ikke når opp i konkurransen.

 

VINNERNE

Vinnerne vil bli offentliggjort på Konsulentdagen som gjennomføres i samarbeid med Virke. Detaljer om vinnerne vil bli inkludert i en pressemelding som blir gjort tilgjengelig for media. Vinnerne kan benytte seg av prisen i sin egen markedsføring på web og print.

 

JURY

 • Svein Stavelin ( Juryformann): Founder & Managing Partner Incepto, tidligere konsernsjef for Avenir / Ementor, Telecomputing og Creuna (og så co-gründer).
 • Hans-Henrik Merckoll, Adm. direktør / Country General Manager, IBM Norway
 • Per Høiby Managing Partner First House
 • Tale Skjølsvik, Professor og Prodekan ved Oslo Met
 • Hans Christian Westlye, Konsulent og rådgiver hos Tett Rådgivning AS, tidligere Virke
 • Aleksander Holand Nordahl, bransjedirektør Virke

 

 

ERKLÆRING

Både kunde og konsulentorganisasjon må gi tillatelse til at prosjektetbeskrivelsen blir lagt inn som kandidat til Året oppdrag/bedrift-pris.

Ved å delta i konkurransen, så aksepterer både kunde og rådgiver at prosjektet kan bli publisert i en rekke ulike media og evt. tekstredigert av en profesjonell redigerer.

Den som signerer for kunden på prosjektet bør være den mest seniore kunde-representanten.

Prissøknaden må inkludere minst en uttalelse (fra kunde og evt. kollega/partner).

 

 

 

About the author

Related Posts