Nominert til Konsulentprisen 2022:

Yara International ASA – Når teknologi fungerer til fordel for bonden

Basert på et felles strategisk arbeid for å løse noen av verdens vanskeligste problemer, inngikk Yara og IBM et globalt strategisk partnerskap i 2019, der Yara utnytter sin omfattende kunnskap rundt avlinger og agronomi, og IBM bringer ledende teknologi for i fellesskap å gi agronomisk rådgivning . For Yara betyr det nye digitale tjenester og nye inntekstrømmer samtidig som at forretningsmodellen har endret seg fra å kun selge B2B til nå også å selge tjenester direkte til bønder. IBM hjelper Yara med å bli en virtuell bedrift og tilbyr blant annet rådgivning, dataplattform og skytjenester, AI, dataanalyse og blokkjede.800 millioner mennesker legger seg sultne hver dag mens jordens befolkning vokser raskt, noe som resulterer i et behov for å produsere 60 % mer mat på kloden innen 2050, men samtidig er verdens dyrkbare land begrenset og med klimakrisen er løsningen ikke å ofre skogen vår til fordel for å øke jordbruksarealet. Ved å øke bøndenes matproduksjon på eksisterende jordbruksland endrer vi hvordan jordbruket drives.For å lykkes med å transformere landbruket og gjøre verdens matproduksjon bærekraftig, må hele industrien endres ved å få enkel tilgang til sanntids-anbefalinger som forbedrer avling og kvalitet på åkeren. Vi ser at vi kan forbedre avlingen på gårdsmark for småbrukere (rundt 500 millioner) med 2-3 ganger.I løpet av de siste årene er det strategiske partnerskapet utvidet til også å dekke en åpen industriplattform for samarbeid rundt gårds- og feltdata for å optimere verdikjeden fra gård til gaffel og gjøre matproduksjonen mer bærekraftig. Som et resultat gir det å ha en plattform for å tillate større åpen datadeling et grunnlag for å forbedre effektiviteten, åpenheten og bærekraften til global matproduksjon.Ansvarlig Yara: Peter Rylander, IBM Consulting

About the author

Related Posts