Nominasjon for Årets oppdrag 2022

SopraSteria har utarbeidet en bærekraftstrategi for det nyetablerte selskapet Wattn.

Sopra Steria ønsker å nominere et oppdrag hvor vi utarbeidet en bærekraftstrategi for det nyetablerte selskapet Wattn. Dette for at de selv skal bli så bærekraftige som mulig, for å gjøre både bedrifts- og privatkunder mer bærekraftige, men også for posisjonering og med det også å oppnå konkurransefortrinn i et marked hvor det kan være utfordrende å skille seg ut.

 

Wattn er et kundenært og innovativt strømselskap som tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger. Kraftmarkedsselskapet er en fusjon mellom Tafjord Marked, Sognekraft Straum, SFE Kraft og Fjordane Energi, Tussa-24 og senere også Stryn Energi og Vestlandsenergi. Selskapet gjennomgår en transformasjon fra hovedsakelig å selge strøm til et selskap som utvikler og selger produkter, tjenester og informasjon knyttet til energieffektivisering, kostnadsreduksjon og fornybar energi.

 

Eksempler på slike produkter og tjenester er forbruksoptimalisering, smart billading, forbruksinformasjon, rådgivning og klimarapportering mm.

 

Wattn hadde gjennomgått en strategiprosess i sammenheng med fusjonen og ønsket strategien styrket med hensyn på miljø og samfunn. Sopra Steria ble engasjert for å fasilitere strategiprosessen og å bidra til å utarbeide en bærekraftstrategi, som posisjonerer selskapet for å være en tydelig «grønn» kraftmarkedsaktør.

 

Resultatet er at bærekraft allerede 6 måneder etter selskapsetableringen er helt sentralt i både organisasjonskultur og forretningsmodell.

Sopra Steria ledet den faglige delen av prosjektet, herunder metode, strategiprosess og fasilitering. Resultater ble løpende forankret og presentert for ledergruppen. Som en del av strategiprosessen ble det gjennomført en internanalyse av selskapet og omverdensanalyse. Sentrale aktiviteter var interessentdialog og vesentlighetsanalyse. Over 4000 kunder svarte på en spørreundersøkelse, og det ble gjennomført intervjuer med sentrale kunder og andre interessenter.

 

Resultatet av analysene var tett forankret i SDGs og ble fremstilt i en vesentlighetsmatrise som utgjorde et viktig grunnlag for strategien. Prosjektteamet leverte en bærekraftstrategi med overordnede, detaljerte og kvantifiserbare mål og fokusområder. Prosjektet anbefalte også en rekke tiltak for at selskapet skulle lykkes i å gjennomføre den strategiske endringen og skape en kultur for bærekraft.

 

Kunden var svært fornøyd med resultatet, nettopp fordi strategien var tett integrert med forretningsstrategi og profil, samt lett å ta med seg i videre arbeid. Sopra Steria bisto også med etterfølgende operasjonalisering av strategien, slik som supplier code of conduct og innspill til kontraksregulering og oppfølging av leverandørkjeden.

 

Kommentar fra kunde:

«Kompetansen og engasjementet teamet fra Sopra Steria bidrog med i arbeidet med bærekraftsstategien gikk langt over våre forventninger. Teamet jobbet utrettelig, de var helt rå på fremdrift og var alltid tilgjengelig ved behov. De var ekstremt lett å få tillitt til. Vi jobber mer enn gjerne sammen med konsulentene på andre prosjekt.»

About the author

Related Posts