Utvider til Norden

Antallet sikkerhetstrusler mot små- og mellomstore bedrifter er økende. For å heve sikkerhetskompetansen bygger nå Experis en nordisk organisasjon med bred kompetanse innen IT-sikkerhet.

– Etter de første ansettelsene her i Norge har erfaringene vært svært positive og nå ønsker vi å ta dette konseptet videre til resten av Norden. Vårt mål er å jobbe tett sammen på tvers av grensene for å kunne spille på hverandres ressurser og tjenester, sier Morten Stoa, leder for Experis Cybersecurity.

Han har de siste årene jobbet med å etablere avdelingen i Norge og er nå i gang med å ansette medarbeidere til avdelinger i Sverige, Finland og Danmark.

– I tillegg til konsulentbistand, som går naturlig inn i Experis sitt virke, utvikler vi nye tjenester som gir kontinuerlig verdi for kundene. Det er spennende å ha det overordnede koordineringsansvaret for en slik felles nordisk tjenestekatalog, sier han og utdyper:

– Om et annet nordisk land utvikler en ny tjeneste, kan vi levere denne tjenesten her i Norge, og tilsvarende andre veien. Vi ser derfor på tjenestekatalogen som en felles nordisk verktøykasse som leveres med lokale ressurser.

Styrke i sammensatte team

Stoa forteller at dynamikken som oppstår i slike team gjør at alle blir utfordret på egne fagfelt.

– For meg er det viktig å ansette ressurser som passer sammen både med tanke på kompetanse og personlighet. Siden vi fortsatt er en relativt liten organisasjon er sammensetningen, og at vi kan spille på hverandres kompetanse, spesielt viktig.

Avdelingen består i dag av spesialister med bakgrunn fra forsvaret, seniorkonsulenter med over 30 års erfaring fra sikkerhetsfaget, og studenter som kommer rett fra universitetet.

– For å tiltrekke oss de beste kandidatene gir vi mastergradsstudenter muligheten til å jobbe hos oss to dager i uken. I dag har vi flere studenter fra ulike studieretninger innenfor informasjonssikkerhet, sier han.

Store likheter mellom landene

Stoa forteller at de nordiske landene har mye til felles når det kommer til sikkerhetsutfordringer blant små- og mellomstore bedrifter.

– Vår visjon er at informasjonssikkerhet ikke bare skal være forbeholdt de store og ressurssterke bedriftene, men noe som skal være tilgjengelig for alle. Som leverandør er vi derfor opptatt av å senke terskelen og å gjøre informasjonssikkerhet både rimelig og forståelig.

Han vet at fagområdet kan virke overveldende og er derfor opptatt av å tilpasse tjenestene slik at alle kan ta de i bruk.

– Vår tjeneste består av flere komponenter som ikke finnes som en felles leveranse fra før. Vi snakker ikke om tekniske løsninger, men om et rammeverk av prosesser og rutiner i organisasjonen. Omfanget av rammeverket vil variere med ambisjonsnivået, men det viktigste er forankringen i ledelsen og gjennomføringsevne. Vi har derfor en pragmatisk tilnærming til rammeverket og begynner i det små for å kartlegge hva som er viktig for den enkelte bedrift. Noen kunder begynner med personvern og når vi ser at prosessene blir etterlevd kan vi bygge videre. Som kunde hos oss får bedriften tett oppfølging slik at de ansatte får en mestringsfølelse i gjennomføringen. Vi ser at dette er tjenester som har stor verdi i alle de nordiske landene, sier Stoa.

God respons i markedet

Han forteller videre at responsen i de nordiske landene er positive og at det ikke finnes noe lignende tilbud i markedet.

– Våre undersøkelser i markedet viser at tjenesten resonnerer med utfordringene til små- og mellomstore bedrifter. Samtidig ser store virksomheter at de er avhengig av sikkerheten til mindre underleverandører og at ingen er sikrere enn det svakeste leddet i verdikjeden. Hele næringslivet er tjent med at de små og mellomstore bedriftene blir sikrere.

– Dette er bakgrunnen for vårt brennende ønske om å bidra til at Norge og Norden blir et enda sikrere sted å drive forretninger, avslutter Stoa.

About the author

Related Posts