-Tettere på og mer personlig

Milleniumgenerasjonens nye krav til lederen.

Hierarkisk-orienterte ledere som lener seg tungt på den årlige medarbeidersamtalen i medarbeideroppfølgingen, og som ikke er interessert i medarbeiderens ”etter jobben”-liv, kan få seg en stor overraskelse når milleniumsgenerasjonen nå inntar arbeidslivet for fullt.

En typisk 25-åring i dag har siden de ble født levd i en verden rik på umiddelbare tilbakemeldinger og bekreftelse: Trykker de på en knapp, skjer det noe; spiller de et dataspill, så får de en score; sender de en SMS, får de en lyd som bekrefter at den ble sendt; deler de noe i sosiale medier, får du umiddelbart ”likes” eller kommentarer.

 – Skal man lykkes med å lede milleniumsgenerasjonen må man være innstilt på å gi  løpende tilbakemeldinger på arbeidet som utføres, men også være oppriktig interessert i medarbeideren som person, mener daglig leder Ellen Kristine Breiby i ledertreningsselskapet Dale Carnegie.

 I en undersøkelse gjennomført 17. juni av analysebyrået InFact for Dale Carnegie Training Norway, svarte hele 62,5 prosent av millieniumsgenerasjonen (født 1980-1995) at de trivdes best når de fikk løpende tilbakemelding på jobben de utfører. Til sammenligning svarte kun 48,6 prosent av etterkrigsgenerasjonen (født 1946-1964) det samme.

 –I løpet av de neste 10 årene vil det skje en naturlig generasjonsutskiftning i arbeidslivet, hvor milleniumsgenerasjonen flytter inn der hvor etterkrigsgenerasjonen flytter ut og inn i pensjonistenes rekker. Ledere må være forberedt at de nå skal lede en generasjon som søker umiddelbar bekreftelse på utført arbeid. Det setter også krav til ledernes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger, sier Breiby.  

 Milleniumsgenerasjonen søker umiddelbar bekreftelse, men de vil også ha frihet fra detaljstyring, rom for kreativitet og ha ansvar tidlig, og gjerne at lederne spør om ”hvordan dagen har vært?”.

 I undersøkelsen Dale Carnegie har fått utført sier 34,9 prosent av millenniumsgenerasjonen seg veldig enig i påstanden om det er viktig å ha personlig relasjon mellom leder og ansatte.

 – Det kan være enkelt å lede millieniumsgenerasjonen i den forstand at de ønsker frihet, ansvar og beslutningsmyndighet. Utfordringen er samtidig å kunne være tett og nært nok på til å gi bekreftelser og skape en personlig relasjon uten å detaljstyre. I den sammenheng er det viktig å jobbe med å målstyre og ikke oppgavestyre – sette mål sammen med medarbeideren og følge opp på mål, og ikke på enkeltoppgaver, avslutter Breiby.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply