Nå går SINTEF sammen med Steria

Torgeir Dingsøyr fra Sintef og NTNU, Kjetil Røe fra Steria, Kristin Wulff fra Kantega og Andreas Bredesen fra Kongsberg Defence & Aerospace. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

Nå går SINTEF sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace om et ambisiøst forskningsprosjekt for å utvikle neste generasjons metodikk
Det femårige forskningsprosjektet har fått navne ”Agile 2.0”. Målet er å bygge opp kunnskapsgrunnlaget for fremtidens smidige prosjekter. Sammen med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace skal forskere ved SINTEF undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store prosjekter og distribuert utvikling.
Det har blitt forsket lite på anvendelse av smidige metoder i store prosjektet og i prosjekter med distribuert utvikling. Målet med Agile 2.0 er å få finne fram til egnede metoder, slik at norske utviklermiljøer holder seg i fremste rekke på smidige metoder. I prosjektet vil forskerne samarbeide med ledende internasjonale miljøer ved Aalto-universitetet i Finland, Blekinge Tekniska Högskola i Sverige, Irish Software Engineering Research Centre og University of Texas i USA, samt NTNU i Trondheim.
– Tidligere var mange skeptiske til smidige metoder, særlig i store, strategiske prosjekter. Nå er smidig utvikling førstevalget i de fleste prosjekter. Det skyldes at smidige metoder gir en helt annen fleksibilitet og legger forholdene til rette for kontinuerlig forbedring underveis i prosjektet. Særlig i prosjekter der du lærer mye underveis, eller hvor omgivelser og forutsetninger endrer seg fortløpende, er smidig gjennomføring viktig for å lykkes, sier Kjetil Røe, senior prosjektleder i Steria.

Smidige suksesshistorier 

Røe trekker fram Statnett LARM som eksempel på et svært stort prosjekt der smidige metoder har vært en sentral suksessfaktor. Smidige utviklere fra hjalp Statnett med å bytte ut systemet som regulerer og sikrer balanse i kraftnettverket.
SPK PERFORM er et annet stort, smidig prosjekt. Som følge av pensjonsreformen måtte Statens Pensjonskasse skifte ut hele sitt eksisterende pensjonssystem. Ved hjelp av 60 konsulenter ble det gjennomført et smidig forvaltningsprosjekt som bidro til å utvikle ny systemportefølje og implementere pensjonsreformen innen tidsfristen.

Dette er Agile 2.0 

Agile 2.0 er et femårig forskningsprogram der SINTEF i samarbeid med Steria, Kantega og Kongsberg Defence & Aerospace vil undersøke hvordan smidige metoder kan tilpasses store og distribuerte prosjekter.

Hva er smidige metoder? 

En rekke nye metoder dukket opp rundt år 2000 for å utvikle informasjonssystemer. Disse legger vekt på:

* Individer og interaksjon i utviklingsteamene framfor prosesser og verktøy.

* Fungerende systemer framfor omfattende dokumentasjon.

* Kundesamarbeid framfor kontraktsforhandlinger.

* Respos på uforutsette hendelser framfor å følge en fastspikret plan.

Dette har i dag blitt rådende metoder for systemutvikling.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply