Skaper stort usikkerhet

Innstrammingene i arbeidsmiljøloven knyttet til innleie av arbeidskraft skaper nå stort usikkerhet
for de ansatte i rådgivernæringen, viser ny rapport.

En ny rapport fra Menon Economics utført på vegne av Akademikerne viser at det nye regelverket har ført til stor usikkerhet i konsulentbransjen om hvordan de nye innleiereglene nå skal forstås.

Særlig er regelverket problematisk å sette seg inn i for de som er ansatt i de små selskapene og de selvstendige konsulentene. Innstrammingene gjelder for hele arbeidslivet, altså rådgivernes kunder i både privat og offentlig sektor.

Konklusjonen i rapporten viser at svært få konsulenter er interessert i å bli ansatt hos oppdragsgiver:

Dette begrunnes med at det er for kostbart og lite hensiktsmessig med tanke på kundenes kompetansebehov, men også at det er krevende å skape gode kompetansemiljøer som lykkes med å tiltrekke og beholde ansatte fra rådgivernæringen.

 

Stor usikkerhet

Det er først og fremst usikkerheten rundt tolkningen av det nye regelverket som fremstår som den største utfordringen for rådgiverne per i dag:

Hvilke selskaper regnes som bemanningsforetak? Hvor går grensen mellom innleie og entreprise ved salg av høyt spesialisert kompetanse?

Denne usikkerheten gjør at risikoen for å gjøre feil oppleves som stor. Flere viser til at denne usikkerheten kan føre til en konkurransevridning i markedet på bekostning av små konsulentselskap og selvstendig næringsdrivende konsulenter.

Dette fører til at de større selskapene har mulighet til å ta på seg en større risiko enn det de mindre har. Både muligheter til å påta seg en resultatforpliktelse og et ansvar som gjør det mulig å gjennomføre oppdraget som en entreprise fremfor et innleieoppdrag, påpekes som konkurransevridende aspekter i rapporten.

Videre vil de større selskapene ha større tilgang til ressurser som kan brukes på juridisk kompetanse til å utforme rutiner og kontrakter på en måte som forsikrer kunden at de opererer i tråd med regelverket. For mindre selskap og selvstendig næringsdrivende vil dette fort kunne bli kostbart.

Usikkerhet hos kundene

Funn i rapporten viser til en økt usikkerhet hos kundene. Flere oppgir at de nå ikke inngår nye innleiekontrakter før de får god nok oversikt over hva de nye bestemmelsene faktisk betyr for deres virksomhet.

Et alternativ blir derfor å unngå å gjennomføre oppdragene de trenger konsulentenes kompetanse til. Andre viser til at en stor andel av innleie følger av behov for vikarer, og noen viser til at unntaket for spesialkompetanse trolig vil gjøre det mulig å fortsette konsulentbruken som i dag. Det er også flere som er usikre på i hvor stor grad deres redusert bruk av innleie vil resultere i økning i faste ansettelser hos kundene.

 

Kilde: Akademikerne/ Menon Economics

About the author

Related Posts